Årets første introduktionskursus til fiskebranchen er på vej

414_1

De fire første introduktionskurser til fiskeindustrien, der er gennemført i Hirtshals i 2016 og 2017, blev en så stor succes, at netværket HG2020 og EUC Nord nu gentager det. Det næste kursus starter på Nordsøcenteret den 5. februar.

Fiskeindustrien mangler kvalificeret arbejdskraft. Dette er baggrunden for dette uddannelsesforløb, der første gang blev søsat i foråret 2016. ”Introduktionskurset er udviklet i et tæt samarbejde med fiskeindustrien i Hirtshals. Derfor er resultaterne af de første fire hold en ubetinget succes, da 36 ud af de 50 der gennemførte kurserne, umiddelbart fik job bagefter”, fortæller koordinator Stein-Erik Linna fra Hjørring Kommune. Derfor gentager man nu kurset.

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende introduktion til det at arbejde i fiskeindustrien, og det tilrettelægges som en vekseluddannelse med to praktikperioder. Kurset varer i alt 5 uger. Emnerne man kommer ind på er fødevarehygiejne og egenkontrol, håndtering af ensidigt gentaget arbejde, sikker adfærd i en produktionsvirksomhed, elementær håndskæring af fisk og kvalitetsbevidsthed. På denne måde bliver kursisterne klædt på til at tage et arbejde i denne dynamiske branche, og de får en mulighed for at knytte kontakt til mulige arbejdsgivere gennem praktikperioderne.

”En velkvalificeret arbejdsstyrke vil også fremover være et konkurrenceparameter, når en virksomhed vurderer, hvor de skal etablere sig. Dette er også en af de vigtige tanker bag dette kursus”, siger Stein-Erik Linna.

HG2020 er et netværk af alle interessenter i fiskebranchen i Hirtshals, der har til formål at styrke og udvikle fiskerierhvervet. HG2020 har deltagelse af Eksportørforeningen, Fiskeriforeningen, Fiskeauktionen, Hirtshals Havn, Nordsøen Oceanarium & Forskerpark, Hjørring ErhvervsCenter og Hjørring Kommune.

Der holdes et informationsmøde om introduktionskurset torsdag den 25. januar kl. 13.30-15.00 på Jobcenteret i Hjørring, hvor repræsentanter for fiskeindustrien, EUC Nord og Jobcenteret vil fortælle om jobmulighederne i branchen, hvad der forventes af en medarbejder og indholdet i selve kurset. Tilmelding foregår til Jobcenteret senest den 24.januar.

414_2

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.