Ældresagen er ude af trit med vores økonomiske virkelighed

Udgivet d. 12. september 2019

Ældresagens direktør er ude af trit med vores økonomiske virkelighed

Sådan lyder det fra Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) efter Ældresagens direktør Bjarne Hastrup er gået ind i sagen om lukningen af det kommunale plejecenter Havbakken i Tornby

- Jeg må konstatere, på baggrund af tallene fra Social- og Indenrigsministeriet, at Bjarne Hastrup formentlig er helt ude af trit med vores økonomiske virkelighed her i kommunen. Vi kan ikke bruge mindre pr. borger over 67 år. Og da vi ikke kan hente mere på effektiviseringer, efterlader det os kun med en mulighed – nemlig at sætte skatten op, siger Arne Boelt (S).

Han henviser til økonomiske nøgletal fra Social- og Indenrigsministeriet, der helt åbenlyst fortæller om en anden økonomisk virkelighed i Hjørring kommune sammenlignet med Københavns kommune, hvor Ældresagens direktør Bjarne Hastrup kommer fra. (se bilag)

Arne Boelt opfordrer Ældresagens direktør til at skifte fokus fra hvilke rettigheder den enkelte borger har, til hvilke ydelser den enkelte borger har brug for.

- Vi har fokus på at yde den lovbestemte service til vores borgere inden for de rammevilkår og økonomiske råderum vi har. Derfor er vi nødt til at effektivisere og samle vores drift – i dette tilfælde plejecenter – i større enheder. Vores manglende økonomiske råderum tvinger os hele tiden og år efter år til at effektivisere og få mest muligt ud af hver en krone, ellers kan vi ikke levere en nogenlunde ens service til vores borgere på alle områder, siger borgmester Arne Boelt.

Bjarne Hastrup har tidligere på ugen udtalt til TV2 Nord, at han er bekymret for, at de borgere, der vælger at fastholde deres rettighed til at blive boende på Havbakken, mister hjælp og får en forringet service. Samtidig kalder han kommunens håndtering af denne sag brutal.

- Vi har anstrengt os for at få beboere og pårørende ind i en dialog omkring lukningen af Havbakken. Og dialog tager den tid, den tager.

Det er rigtigt ærgerligt og rigtig træls, at vi var nødsaget til at lukke Havbakken. Og naturligvis får de beboere, der bliver boende fortsat de ydelser vi er forpligtet til at levere. Jeg vil endnu engang opfordre Ældresagens direktør Bjarne Hastrup til at indgå i en konstruktiv dialog om sagen. Jeg er sikker på, at det også vil øge forståelsen for vores rammevilkår og de udfordringer vi skal løse. Jeg ser allerhelst, at vi løser dem sammen og holder fokus på ydelser fremfor rettigheder, siger Arne Boelt (S).