AVV bruger en del af egenkapitalen til at styrke miljøet

Udgivet d. 16. april 2020

AVV’s bestyrelse har besluttet, at en del af virksomhedens egenkapital investeres i tiltag, der styrker genbrugsmulighederne for plast/metal og papir/pap. Det er en ordning, der gør, at vi kan genanvende mere og bidrage positivt til verdensmål og klimamålsætninger.

Finansieringen sker ved at begrænse den opsparede egenkapital i virksomheden til en rimelig størrelse. De overskydende millioner bruges nu aktivt til gavn for borgerne og miljøet.

“Det har selvfølgelig ikke været gratis at iværksætte sådan en ordning, men vi er glade for, at vi har kunnet bruge af den opsparede egenkapital, i stedet for at sende en ny ekstraregning til borgerne”, siger bestyrelsesformand Jørgen Bing fra Hjørring.
Desuden har AVV i den første tid også̊ finansieret en stor del af driftsomkostningerne til ordningen, da der skal nogle erfaringer til, før man kan sige, hvor de reelle omkostninger ender. Eksempelvis skal vores medarbejdere flere gange ind til den enkelte bolig nu end tidligere, da der er flere spande, der skal tømmes.
”Naturligvis skal vi som selskab ikke på sigt finansiere driften af ordningen, men i denne unikke situation har det været en mulighed, som vi er glade for”, siger bestyrelsens næstformand Jens Andersen fra Brønderslev.

Direktør Steen Madsen tilføjer ”Vi tror på, at vi, ved at sortere mere ude hos borgerne, får en stor gevinst på sigt både for miljøet og for bundlinjen. Derfor er jeg ikke nervøs for, at vi i starten skal investere, også̊ selvom det lige nu er store beløb, vi taler om”.

AVV er et såkaldt §60-selskab, der løser en opgave i stedet for kommunerne. Det skal ”hvile i sig selv” og dermed ikke på sigt generere et overskud. ”Hvile i sig selv-selskaber” skal kun have den egenkapital, der skal til for at kunne drifte selskabet og for at kunne reetablere de fysiske områder, som selskabet i dag anvender. Egenkapitalen har haft en størrelse, så det var rimeligt at bruge noget af den aktivt på nye initiativer til gavn for borgerne og miljøet

Skriv en kommentar