Behandling flytter hjem til borgerne

Hospitalspatienter kan få afkortet tiden i hospitalssengen ved at fortsætte behandlingen i eget hjem. Kommunernes sygeplejersker oplæres af Regionshospital Nordjylland til at håndtere behandling med intravenøs væske eller antibiotika i borgernes eget hjem.

Sygeplejersker fra den kommunale hjemmepleje i Vendsyssel undervises på Regionshospital Nordjylland i at give intravenøs behandling med eksempelvis væske til dehydrerede patienter eller antibiotika i forbindelse med infektioner.

Formålet er at bringe behandlingen tæt på borgerne og undgå indlæggelser. Alternativet er nemlig at borgerne skal være indlagt eller møde op til ambulante aftaler på hospitalet, så længe behandlingen står på.

- Indsatsen falder helt i tråd med vores fokus på livskvalitet for patienten, sammenhængende behandlingsforløb og kortere indlæggelsestid. Det giver borgeren mulighed for at være i trygge omgivelser og samtidig fortsætte deres vante gøremål og aktiviteter på hjemmefronten, siger kvalitetskonsulent Kerstin Mariegaard.

Fordel at undgå eller forkorte indlæggelse

Nogle patienter er stabile og friske nok til at modtage behandlingen i eget hjem, men det kræver assistance fra den kommunale sygepleje.

- De fleste patienter foretrækker at modtage behandlingen i eget hjem, såfremt den kan foregå på samme faglige niveau som på hospitalet. Ved at modtage behandlingen tæt på sin hverdag, efter en relativ kort indlæggelse, vil patienten kunne drage nytte af sit sociale netværk. Det kan ligeledes medvirke til at de ældre/sårbare patienter bedre vil kunne bevare deres funktions- og aktivitetsniveau end under indlæggelse, siger Kerstin Mariegaard.

Det vil altid bero på en lægelig vurdering for den enkelte patient, hvorvidt behandlingen kan foregå hjemme samt om kommunen har kapacitet til at hjemtage patienten til videre behandling efter vejledning fra den udskrivende hospitalsafdeling.

Når det er aftalt, at en patient skal færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller nærområde, medsender hospitalet ved udskrivelse en IV-kasse, som indeholder de nødvendige remedier til den ordinerede behandling.

Tirsdag den 4. september begynder undervisningen af de første hold af i alt 112 sygeplejersker i Hjørring Kommune. Sygeplejerskerne gennemgår både teori, instrukser og hygiejneforskrifter samt en stribe praktiske øvelser.

Frederikshavn Kommunes sygeplejersker har været gennem et lignende undervisningsforløb og Jammerbugt og Brønderslev Kommune har tilkendegivet interesse i tilsvarende forløb.

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.