Borgermøde om lukning af Ældrecenter Havbakken

Borgermøde om lukning af Ældrecenter Havbakken
På Sundheds- Ældre-, og Handicapudvalgets møde den 15. maj valgte udvalget at indstille Ældrecenter Havbakken til lukning. Den endelige beslutning skal træffes af det samlede Byråd på byrådsmødet den 30. maj 2018.

I den anledning inviterer Hjørring Byråd til borgermøde om sagen.
Borgermødet afholdes den 28. maj kl. 19.00.
Mødet finder sted i aulaen på Tornby-Vidstrup skole, Hovedvejen 35, 9850 Hirtshals.

På mødet vil der være mulighed for at høre udvalgets overvejelser omkring en eventuel lukning samt stille spørgsmål.

468 ad

Skriv en kommentar