Borgernes livskvalitet er afgørende for Venstre

Udgivet d. 27. januar 2020

Venstres byrådsgruppe i Hjørring Kommune glæder sig over Ankestyrelsens afgørelse vedr. beboernes rettigheder på plejecenter Havbakken

Ankestyrelsen har nu truffet afgørelse i sagen om Hjørring Kommunes ændring af den hjælp og service, beboerne har krav på, så længe de fortsat bor på det nedlagte plejecenter Havbakken i Tornby.

Venstre i Hjørring Byråd er enig i afgørelsen, der pålægger Hjørring Kommune at genoptage den oprindelige hjælp via fast ansatte medarbejdere på plejecentret.

”Først og fremmest håber vi nu, at der bliver skabt ro for vore ældre medborgere på Havbakken. Det er et ganske urimeligt forløb, de har været igennem. Det drejer sig om deres hjem. Når en ældre er visiteret til en plejebolig med fastansatte medarbejdere, er der en årsag til det. De skal ikke leve i utryghed med mange nye ansigter. Vi politikere skal specielt i sådanne situationer udvise respekt og forståelse for vore medborgere.” siger Henrik Jørgensen, der er gruppeformand for Venstre i Hjørring Byråd.

Havbakken, Ældrecenter i Tornby

”Da vi i Byrådet blev orienteret om, at Ældre Sagen på vegne af beboerne havde stævnet Hjørring Kommune, fik vi oplyst, at de ændringer, som flertallet i forlængelse af deres beslutning om lukningen af Havbakken ville fortage på plejesiden, var lovlige. Det er de så ikke! Når man foretager så drastiske forandringer for vore borgere, som det er at ændre deres dagligdag radikalt ved at nedlægge deres bolig, så skal man være meget omhyggelig med, at man gør det ordentligt og på et lovligt grundlag.” fortsætter Henrik Jørgensen.

”Vi kan se, at borgmesteren har svært ved at acceptere afgørelsen, og endda taler om at sende sagen i Arbejdsretten. Jeg kan ikke se, hvad den skal der og tolker det som en afledningsmanøvre for at trække sagen yderligere i langdrag. Det skaber igen usikkerhed hos vore borgere på Havbakken.

 I Venstre tager vi Ankestyrelsens afgørelse alvorligt og opfordrer det spinkle flertal i Byrådet, som besluttede at nedlægge Plejehjemmet Havbakken, om at stoppe denne uværdige måde at behandle vore borgere på og give dem, hvad de har krav på.” slutter Venstres gruppeformand Henrik Jørgensen.

Da beslutningen om lukning af Havbakken blev taget i 2018, stemte Venstres byrådsgruppe imod. På samme måde forsøgte Venstre at udskyde flytningen af borgerne til andre plejeboliger så længe som muligt, så det kunne blive en naturlig afvikling.