Budgetforlig 2018 – Gode ting og mangler

Pressemeddelelse fra Lokallisten:

Lokallisten har fået sat et solidt fingeraftryk, på det netop indgåede budgetforlig for 2018, samtidig med, vi har advaret i mod, at det kunne ligne en ” en valgårsgavebod” – der er tunge, sorte skyer ude i overslagsårene, hvor det kan blive problematisk at give det store stigende antal ældre en værdig pleje.
Nogle af områderne/indsatserne i det nye budget, vi er særligt glade for, og har kæmpet for at få med i forliget, er:
- 5 mill til øgede normeringer på dagtilbudsområdet – med sikring af de mindre institutioner.
- Renovering af klubhuset på Hirtshals Stadion – 3,5 mill
- Driftstilskud til Herregården Odden – 0,250 mill kr fremadrettet
- Renovering af Hirtshals Svømmehal – 5 mill
- Fremrykning af Vraa Skole- og Børnehus – byggeproces i én fase
- Grundkapital til boliger på Slagterigrunden i Vraa 2+2 mill
- Udvidet åbningstid på Borgerservice i Hirtshals 0,250 mill
- Tilskud til energioptimering i selvejendehaller 2 mill
Der ud over er der en række fastholdelser, fremrykninger af anlæg, som molelejet i Løkken og flere penge til cykelstier 2 mill.
Man kan ikke få alt, men noget af det Lokallisten kæmpede for, men ikke fandt ørenlyd for var :
- En ”landby/oplandsudviklingspulje” på 1 – 1,5 mill – en pulje der skulle signalere og hjælpe til udvikling i stedet for afvikling i landsbyer og landdistrikter. En pulje, der kunne søges til al udvikling og fødselshjælp, når et projekt skal skubbes i gang eller planlægges. De populære Landsbypedeller kunne også ligge i sådan en pulje. Det hele tænkt, som en udstrakt hånd til landdistriktet og et bevis på at vi ”også vil dem” –
- Der var heller ingen, der havde lyst til at være med til at sikre gode, gamle Vendelbohus – noget vi ikke kommer uden om, og vi syntes godt, vi kunne give den rytmiske musik ” et pust op ad”, og der for uden sikre den eksisterende drift , der jo indeholder et hav af gamle og nye aktiviteter – men her er det lidt lige som strudsen, der bare stikker hovedet ned i jorden, og håber problemet forsvinder……..men vi skal have sagaen, om Vendelbohus, løst i 2018.

Men tilbage til det indgåede budgetforlig, hvor der er mange gode elementer, også set med Lokalliste - øjne.
Man har til dels lyttet til vores ” nok er nok” i Hjørring By og spredt investeringerne lidt ud over hele kommunen………og…nå ja….det er jo også valgår.

LOKALLISTEN
Dan Andersen
Sven Bertelsen

468 ad

Skriv en kommentar