Den kollektive trafik kører stadig i Nordjylland dog med stramme restriktioner

Posted on 8. november 2020

På pressemødet torsdag d. 5. november blev 7 nordjyske kommuner (Thisted, Vesthimmerland,
Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø) pålagt yderligere restriktioner i forbindelse
med COVID-19. Disse restriktioner vil påvirke den kollektive trafik i Nordjylland fra på mandag d. 9.
november og indtil videre frem til og med d. 3. december.

Busser og tog i Nordjylland
Nordjyderne kan benytte såvel busser som tog internt i de 7 påvirkede kommuner. Kun skoleelever og
elever på ungdoms- og voksenuddannelser vil fortsat kunne benytte busser på tværs af
kommunegrænserne i de 7 kommuner i Nordjylland og kun i de tilfælde, hvor skolen eller
uddannelsesstedet kræver fremmøde. Tag kontakt til din skole eller uddannelsessted, hvis du er i tvivl om,
hvorvidt du skal møde fysisk op.

Det betyder, at den nuværende køreplan for busserne i hele Nordjylland opretholdes, men at det
udelukkende vil være skoleelever og elever på ungdoms- og voksenuddannelser, der skal møde fysisk op,
der vil kunne benytte busserne til at krydse kommunegrænserne og rejse ind og ud af de 7 kommuner. I
busser, der krydser kommunegrænser, vil der blive givet servicemeddelelse i bussen, der fortæller
passagererne, hvornår de, der ikke er omfattet af undtagelsen, skal stige af bussen. Passagerer, der
fortsætter rejsen over kommunegrænsen, skal kunne fremvise gyldigt studiekort.

Fra NT vil der være vejledning omkring restriktionerne til stede på bl.a. infoskærme i busserne. Ligeledes vil
servicepersonalet fra NT rejse rundt i de pågældende busser for at være behjælpelige med overholdelsen af
de nye restriktioner. NT arbejder desuden på at have mobile rengøringshold til stede i de pågældende
busser i specielt morgen- og eftermiddagstimerne i hele perioden.

Hvor den normale køreplan opretholdes for busserne, vil det ikke være tilfældet for togene. Togene vil ikke
medtage kunder på tværs af kommunerne. Det betyder, at der opretholdes normal drift på strækningerne
Hirtshals – Hjørring og Skagen – Frederikshavn samt på strækningen Skørping – Aalborg. Der vil således ikke
være tog mellem Frederikshavn og Aalborg. Det gælder også på Thybanen, hvor Arriva Tog vil indsætte
erstatningsbusser.

Alle ændringer i køreplanen vil fremgå af rejseplanen.dk. og det vil ligeledes fremgå af rejseplanen hvilke
restriktioner, der er pålagt i forbindelse med buskørslen.

NT anbefaler kunderne at holde sig opdateret på www.nordjyllandstrafikselskab.dk og orientere sig om
alternative ruter på www.rejseplanen.dk

Flextrafik i Nordjylland
Den lukkede og visiterede del af flextrafikken i Nordjylland dækker bl.a. lægekørsel, patientkørsel og
handicapkørsel. Denne kørsel varetages på baggrund af visitering af kommuner og Region Nordjylland
hvilket også vil være gældende i perioden frem til og med 3. december.
2
Den åbne del af flextrafikken, som er tilgængelig for alle borgere, inkluderer bl.a. produkterne Flextur og
Plustur. Denne del af flextrafikken vil blive ramt af følgende begrænsninger i perioden frem til og med d. 3.
december:
• Flextur tilbydes inden for kommunegrænsen
• Flextur tilbydes ikke mellem de 7 kommuner og til/fra de lukkede områder med mindre, at der er
helbredsmæssige begrundelser for transporten.
• Plustur lukkes helt i alle 11 kommuner i Nordjylland.
• Alt selvbetjening på nt.flextrafik.dk samt på app’en flextrafik (handicapkørsel og flexture) lukkes
ned, da det ikke er muligt at foretage rejser på tværs af kommunerne, hvis ikke rejsen er
helbredsmæssigt begrundet.

Nordjyder, der har en kritisk jobfunktion, kan i nødstilfælde – dvs. hvis ikke de kan anvende en alternativ
transportform, bestille en flextur på tværs af kommunerne ved telefonisk henvendelse. Priserne på flextur
kan ses her https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/flextrafik/flextur.

Flextur kan bestilles på 9934 1134.
Handicapkørsel kan bestilles på 9810 1555.

I kommunerne Aalborg, Rebild, Morsø og Mariagerfjord påvirkes flextrafikken ikke direkte af de nye
restriktioner, men det vil ikke være muligt at rejse ind i de 7 kommuner. Desuden er selvbetjening på www
og app heller ikke muligt og Plustur lukkes i perioden frem til og med d. 3. december.

Copyrights SkagaFM