Erhverv Hjørring har valgt ny formand

Posted on 7. juli 2021

EUC Nords direktør, A. Neil Jacobsen, er valgt som ny formand for Erhverv Hjørring.

Valget af A. Neil Jacobsen skete på et konstituerende møde i bestyrelsen for Erhverv Hjørring. Ved samme lejlighed blev Karl Henrik Laursen, direktør for Nordsøen Forskerpark , udpeget som en ekstra næstformand ved siden af arkitekt Dorte Hovaldt.

Styrkelsen af formandskabet med endnu et medlem skal ses i lyset af erhvervsforeningens ønske om at etablere en øget og selvstændig profil.

A. Neil Jacobsen afløser som formand direktør Peter Hvilshøj, der har ønsket at koncentrere sig om jobbet som administrerende direktør i Nordjyske Jernbaner samt posten som bestyrelsesmedlem i DI Vendsyssel.

”Jeg ser frem til, i tæt samarbejde med den samlede bestyrelse, at arbejde for en skærpet og styrket erhvervsforening,” siger den nye formand.

”I Erhverv Hjørring vil vi fortsætte vore erhvervspolitiske arbejde og tilrettelægge vores medlemsaktiviteter ud fra værdiordene Viden, Netværk og Indflydelse, som er de bærende elementer i foreningens virke. Og det skal medlemmerne opleve. Vi vil derfor arbejde for at styrke kontakten til og inddragelsen af vores medlemmer i Erhverv Hjørring” siger A. Neil Jacobsen.

Erhverv Hjørring vil fortsat arbejde målrettet i Hjørring kommunes Erhvervsråd for sammen med kommunen at tilvejebringe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet.

Copyrights SkagaFM