Erhvervsudvikling skal have vide rammer

”Hjørring Kommunes erhvervspolitik skal primært skabe rammer for skabelse og fastholdelse af arbejdspladser. Og det vigtigste middel er at understøtte og ikke stå i vejen for virksomheders udvikling”.

Michael Vajhøj er klar i sin erhvervspolitiske holdning og illustrerer den gerne med eksempler.

”Tag nu Frederikshavnsvej i Hjørring. Her er rift om at lægge nye butikker. Det har kommunen så imødekommet med en ny lokalplan. Men planen lægger en unødigt snæver øvre grænse på butiksstørrelsen. Hvorfor det? Jeg forudser, at butikkerne gerne vil være endnu større, og det skal vi ikke hindre”, siger Michael Vajhøj.

Han ser ikke større butikker i byens udkant som en trussel mod midtbyen.

”Det er kunderne, der i den sidste ende bestemmer butiksstrukturen. Hvis vi ikke som kommune imødekommer kundernes og butikkernes ønsker, så sakker Hjørring bagud”.

Michael Vajhøj ser en stor og svær udfordring i den fysiske planlægning i Hjørring – nemlig etablering af ”Søndre Ringvej”.

”Vi må se i øjnene, at det nuværende vejnet i Hjørring ikke kan bære en fortsæt vækst i trafikken. Vi bliver nødt til at føre flere biler udenom bymidten. Problemet er finansieringen. Det er svært at se, hvordan kommunen selv skal finde pengene. Og lige så svært at tro på, at staten uden videre vil betale. Så her ligger virkelig en udfordring”.

Michael Vajhøj mener, at kommunen kan og skal spille en aktiv rolle omkring iværksætteri.

”Vi har GARAGEN, som er for vækstiværksættere med stort potentiale. Men vi skal også støtte iværksættere, som ikke har helt samme niveau. En kombination af gode fysiske rammer og professionel hjælp til forretningsudvikling vil understøtte skabelse af nye virksomheder”.

På arbejdskraft-området er Michael Vajhøj glad for, at kommunens store indsats for at flytte personer fra passiv forsørgelse til aktivt arbejdsliv har medvirket til at øge beskæftigelsen for første gang i mange år. Han er også tilfreds med, at kommunen gennem partnerskaber har medvirket til at uddanne ledige til beskæftigelse i landbruget og fiske-branchen.

Michael Vajhøj ser en udfordring i tiltrækning af højt uddannet arbejdskraft.

”Det er positivt, at Erhverv Hjørring har etableret Ægtefællejob-ordningen og dermed påtaget sig en opgave, som kommunen ikke kan udføre.

Men som kommune kan vi medvirke på andre områder. For eksempel ved at arbejde for, at socialrådgiver-uddannelsen i Nordjylland flyttes til Hjørring. Som det eneste sted i landet er socialrådgiver-uddannelsen i Nordjylland placeret på universitetet og ikke som en bachelor-uddannelse på et university college. Ved at stille praktikpladser hos Hjørring Kommune i udsigt kunne vi understøtte en flytning af denne uddannelse til UCN i Hjørring”.

Michael Vajhøj er optaget af den fortsatte udvikling af Hirtshals Havn.

”Den seneste udvidelse af erhvervsarealerne på havnen kan snart vise sig ikke at slå til. Jeg vil gerne medvirke til yderligere udvidelse. Jeg er også positiv overfor et ønske om en ny tørdok.”

Michael Vajhøj forudser en spændende udvikling i fiskerierhvervet med etableringen af den nye lakseterminal og med tendensen til, at fangsterne i stigende grad behandles på skibene og ikke i anlæg på land.

”Vi skal i det hele taget være åbne overfor den disruptive udvikling på mange områder. Hvem havde for få år siden forestillet sig, at førerløse biler snart vil være hverdag på landevejene. Så derfor skal vi i den kommunale erhvervspolitik ikke skabe snævre rammer, men turde facilitere og omfavne den udvikling, der alligevel kommer”, siger Michael Vajhøj.

Kilde: Hjørring Erhvervscenter

468 ad

Skriv en kommentar