Erik Høgh Sørensen, DF: Nej! til studieture

Posted on 13. januar 2022

Af Erik Høgh Sørensen, DF medlem af Hjørring Byråd

Jeg fravælger at deltage i de udlandsrejser, der planlægges af borgmester Søren Smalbro (V) med følge af konservative, radikale, Socialdemokratiet – og måske endda Enhedslisten og SF? Hjørrings rejselystne flåde påfører i så fald skatteyderne en samlet omkostning på cirka 700.000 kr.

Erik Høgh Sørensen, DF

Borgmesterens tanker om rejser til Skotland og Norge er malplacerede, når han som medlem af det gamle byråd efterlod en ”arv” i form af forventet underfinansiering på 235 mio. kr. Samtidig hænger ældrepleje og skoler i laser.

Apropos: Kommer kommunens skolebørn egentlig på ture?

Var det nødvendigt at lukke det udmærkede plejehjem i Bindslev?

Hvorfor skal kommunens ansatte betale 30 kr. om måneden for kaffe på arbejdet?

På Børne-, Fritids-, og Ungeudvalgets møde 10. januar blev turen til Edinburgh drøftet, og jeg fornemmede snart at være i mindretal. Så jeg benyttede mig selvfølgelig af min ret til at begære rejseriet godkendt af hele Hjørring Byråd og ikke bare bag lukkede udvalgsdøre.

Nu kan kommunens borgere via nettet følge med i kommunens rejse-, klima-, og velfærdspolitik på byrådets åbne møde 26. januar.

For min del respekterer jeg unge generationers ønske om, at vi i fællesskab skal bekæmpe klimaskader. Omvendt anerkender jeg argumentet om, at man som byrådsmedlem bør søge inspiration uden for kommunen.

Derfor stillede jeg på BFU-udvalgsmødet 10. januar flere kompromisforslag:

Inspiration via IT-konferencer:

Man kunne sagtens holde billige IT-konferencer og via videolinks tale med udenlandske eksperter frem for at rejse.

Nix sagde flertallet under styring af den radikale udvalgsformand Lene Bjørn Sørensen.

Studieture i Danmark:

Vi kan som politikere vise vejen og bruge offentlig transport på studieture i Danmark, herunder via de glimrende Nordjyske Jernbaner – helt fra mit hjem i Tolne! Hertil kommer, at flyrejser er særlig bekostelige i CO2-udledning. Turen til Edinburgh med i alt cirka 30 personer medfører en flyudledning på cirka 13,4 ton CO2 (kilde: flightemissionmap.org). Heri indgår ikke landtransport til og fra lufthavnen. Oven i kommer økonomiudvalgets tur til Norge.

Nix. Mit kompromisforslag blev nedstemt af Lene Bjørn Sørensen (R) og de øvrige.

Derimod forventer vi i NB og DF at få 100 procent opbakning fra Enhedslisten og SF.

Vi husker, hvordan især SF’s Jørgen Bing under valgkampen virkede lettere panisk og nærmest teatralsk, når han talte med unge vælgere om de mange forventede klima-katastrofer. Nu kan SF’eren gribe i egen klima-barm ved at støtte DF og NB.

Note: Eftersom DF og NB hermed påpeger mulige besparelser for cirka 700.000 kr., vil vi på et senere tidspunkt foreslå velfærdsforbedringer i kommunen for samme beløb. Disse forslag vil med andre ord være ”finansierede”.

Copyrights SkagaFM