Fisker: Vælg “den blå fisk”

Udgivet d. 10. september 2019

Fiskebestande over hele verden er truet af overfiskeri. Hvis fiskere som Verner Møller fra Hvide Sande stadig skal kunne hive rødspætter op af havet i fremtiden, så skal forbrugerne bakke op om de bæredygtige fiskerier. Miljømærket “den blå fisk” gør det let at træffe det rigtige valg i køledisken.

Verner Møller er rødspættefisker fra Hvide Sande. I 36 år har han fanget fisk til danskerne fra sin kutter Juli-Ane i Nordsøen og Skagerrak. Det er desværre ikke sikkert, at Verner har et job i fremtiden. Mange fiskebestande er nemlig under stort pres grundet overfiskeri. 30% af verdens fiskebestande er i dag fisket til grænsen eller over ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Verner Møller har derfor et budskab til de danske forbrugere. I en ny film, som han har lavet i samarbejde med miljømærket MSC, opfordrer Verner danske forbrugere til at støtte de fiskerier, der fisker bæredygtigt. Det gør man ved at købe fisk og skaldyr med MSC’s logo “den blå fisk” på emballagen. Det betyder, at fisken kommer fra bestande, som ikke er truede, hvor fiskeriet er velforvaltet, og hvor der er taget højde for havmiljøet.

SE FILMEN HER

Verner fisker selv bæredygtigt. Hans fiskeri er MSC-certificeret, og det vil sige, at han skal holde sig til en begrænset mængde, og samtidig skal han bruge bestemte metoder, der bl.a. betyder, at han ikke skader havbunden. Verners rødspætter får til gengæld det blå fiskelogo fra MSC på emballagen. Det er forbrugerens garanti for, at fisken er fanget bæredygtigt.

Ole Schmidt er leder af MSC Danmark. Han forklarer, at mange danskere gerne vil købe bæredygtige produkter. Men det kan være svært at træffe det rigtige valg i supermarkedet, hvis man ikke har tilstrækkelig med information om produktets oprindelse og produktionen.

“Mærket med den blå fisk er en hjælp til forbrugeren, som skal træffe et hurtigt valg ved køledisken i en travl hverdag. Dermed kan man hurtigt orientere sig. Er MSC’s logo på emballagen, så er det en garanti for, at fiskeriet lever op til vores standard for bæredygtighed.”

Livet i havet er et verdensmål

I 2015 vedtog FN de 17 verdensmål, som er en del af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Verdensmål 14 omhandler livet i havet. Fiskeri over hele kloden skal ifølge mål 14 reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder inden 2020.

For at nå dette mål er det vigtigt, at fiskerier over hele verden begynder at fiske bæredygtigt.

”Køber man bæredygtigt fanget fisk og skaldyr som forbruger, så støtter man de fiskere, der som Verner Møller fisker bæredygtigt, og det er helt afgørende”, siger Ole Schmidt.

Efterspørgsel på bæredygtige varer er nemlig med til at skabe et økonomisk grundlag for, at fiskere over hele verden går over til at fiske bæredygtigt.

”Derfor vil vi også gerne sige tak til de fiskere, der går ind i MSC-ordningen med liv og sjæl, og vi vil gerne sige tak til de forbrugere, der gør det muligt ved at købe deres fisk og skaldyr med vores lille ’blå fisk’ på.”