FiskeriLAG Nord skaber millioninvesteringer i to kommuner

Udgivet d. 9. maj 2019

Formanden kunne berette om, at foreningen i den nuværende program-periode – 2016-2018 har indstillet tilskud til i alt 10 maritime virksomheder med kr. 6 millioner, og at dette har skabt investeringer for i alt kr. 38 millioner i de to kommuner.

I 2018 har bestyrelsen indstillet i alt 4 projekter til tilskud; og også 4 projekter har afsluttet projektfasen i 2018 og har fået tilskud udbetalt fra Erhvervsstyrelsen, efter formanden har besigtiget projekterne, og de indsendte slutrapporter er godkendte.

Bestyrelsen, der består af 15 borgere og politikere fra både Hjørring og Frederikshavn kommuner samt fra Region Nordjylland har i 2018 afholdt et evalueringsmøde, hvor der bl.a. blev påpeget, at FLAG Nords formand skal fortsætte sin indsats for nationalt at pege på vigtigheden af, at der kommer mere fokus på det faktum, at det er i de 2 nordjyske kommuner, at langt de fleste arbejdspladser indenfor maritime virksomheder; overhovedet findes – og således også rimeligt, at en større andel af støttemidlerne kommer netop til de 2 nordligste kommuner.

Et fokus der også har været afgørende for, at FLAG Nord i september 2018 afholdt møde med nordjysk valgte folketingspolitikere og borgmester fra Frederikshavn kommune; hvor flere projekter blev besøgt, og der var god dialog om, hvad støttekronerne kan bidrage med i det nordligste Nordjylland.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, mens de politisk udpegede deltager i arbejdet i det omfang de bestrider deres politiske hverv i kommuner eller regionsråd. Der var på generalforsamlingen genvalg til Henrik Ussing Lynge, Hans Frejlev, Jan Rams og Per Faurholt, mens suppleant Jørgen Laursen indtrådte i bestyrelsen og Jørgen Jacobsen, Jens Arp Nielsen samt Jan Woller blev valgt som suppleanter.

Generalforsamlingen genvalgte revisor Carl Lauritsen og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med genvalg til næstformand Claus Hjørne Pedersen og kasserer Jan Rams.

Foreningen har i 2019 anvendt alle midler til støtte og forventer fra december 2019 at åbne for ansøgninger til bestyrelsesmødet i januar 2020.

Skriv en kommentar