Fortidsmindedag – landskabsvandring i Mosbjerg

Udgivet d. 10. april 2019

Den 28. april er der landsdækkende Fortidsmindedag, hvor museerne landet i regi af Slots- og Kulturstyrelsen over sætter fokus på de fredede og bevaringsværdige fortidsminder. I hele landet er der over 30.000 fredede fortidsminder, der vidner om vore forfædres liv og færden. En stor del af disse er gravhøje, men også velbevarede bopladser, broer, bygninger, voldsteder og ødekirker med meget mere udgør det store korpus af fortidsminder. Ved VHMs afdeling i Mosbjerg er der et velbevaret og velundersøgt fortidsmindelandskab, der giver et indblik i stedets historie i alle oldtidens perioder. Som del af Fortidsmindedagen inviteres alle interesserede med på en vandretur gennem forhistorien sammen med museumsinspektør Morten Larsen.

Husk fornuftig påklædning og fodtøj. Deltagelse er gratis.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.