Fra frisørsalon til marmeladefabrik

Udgivet d. 5. december 2019

Skrevet af journalist Claus Dindler
for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Der er bred opbakning i det lokale erhvervsliv til Ungegarantien, som er det konkrete resultat af en fælles indsats mellem lokale virksomheder og Hjørring Kommune om at sikre fremtidens arbejdsstyrke.

54 virksomheder har p.t. skrevet under på en aftale om at være Garantipartner.

Hvervningen af virksomheder udføres af Jobcenter Hjørrings Virksomhedsservice.  Afdelingsleder Ole Bendix forventer at nå 100 aftaler inden næste sommer og 200 ved udgangen af 2020.

Thomas Klimek, formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, er politisk primus motor for Ungegaranti-projektet. Han siger:

”Vi har grund til at være stolte af, hvad der er nået indtil nu. Når jeg siger ”vi”, mener jeg alle involverede i projektet, ikke mindst de virksomheder, der har været med til at udforme Ungegarantien fra starten, og som i dag har et stort ejerskab i dette banebrydende projekt.”

Ambitionen er at nå bredt ud med hensyn til brancher, størrelser og geografi. Det er hidtil lykkedes. Underskriverne repræsenterer et bredt udsnit af erhvervslivet i Hjørring kommune fra frisørsalonen Heidi Vendelbo Hairdresser i Hirtshals til marmeladefabrikken Fynbo Foods i Vrå.

Hjørring er geografisk stærkest repræsenteret med 33 af de 54 virksomheder. Men alle områdebyerne Hirtshals, Tårs, Sindal, Løkken og Vrå er også med.

Byggebranchen, turisme og handel har flest virksomheder blandt underskriverne.

I en partnerskabsaftale forpligter virksomheden sig til at bistå unge med at forfølge en positiv destination efter skolen og ud i uddannelse og erhvervsarbejde.

Aftalen indeholder disse obligatoriske forpligtelser:

  • Hjælpe alle unge, der henvender sig
  • Tage imod udsatte unge/forløb for udsatte unge
  • Ambassadør for Ungegarantien

De valgfrie forpligtelser omfatter for eksempel tilsagn om erhvervspraktik, lærepladser og andre former for jobs samt en række samarbejdsformer med skoler.

Partnerskabsaftalerne gælder for to år, men kan opsiges i perioden af såvel virksomheden som kommunen, hvis samarbejdet ikke forløber tilfredsstillende.

Information om Ungegarantien findes på hjemmesiden www.ungegarantien.dk

En mere omfattende hjemmeside ”Den digitale markedsplads”, der løbende skal dokumentere arbejdet med Ungegarantien, er under konstruktion.