Giv naturen en kærlig hånd

Borneo har orangutangen. Kina har pandaen. I Hjørring Kommune har vi den sortbrune blåfugl. Fælles for dem er, at de er stærkt truede dyrearter, som kræver en særlig indsats, hvis arten skal overleve.

Den indsats kan man være med til løfte lokalt via Hjørring Kommunes pulje til naturpleje på private arealer. Med midler fra puljen kan man nemlig både forbedre et eksisterende stykke natur eller hjælpe truede arter, som lever i Hjørring Kommune

Der er afsat op til 200.000 kr. om året i puljen, som både kan søges af private lodsejere, men også af f.eks. foreninger – bare man har indhentet accept og underskrifter fra alle lodsejere, der er berørte af projektet.

Bedst natur for pengene
Der findes mange måder man kan forbedre forholdene for dyr og planter på. Det kan f.eks. gøres ved at sætte hegn op og lade dyr afgræsse et område, slå hø, sløjfe dræn, genslynge vandløb, lade skovområder passe sig selv eller lade dyrkede marker blive til ny natur.

Alle projekterne bliver vist på kommunens hjemmeside og Team Natur nominerer hvert år de fem bedste blandt de gennemførte projekter. Projekterne forelægges for Det Grønne Råd, der kårer Årets Projekt.

Når kommunen skal udvælge projekterne, går man især efter hvor man kan få bedst natur for pengene. Det vil sige projekter, som forbedrer levesteder for truede arter eller som udvider og skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

Derudover lægger man også vægt på, at ansøger selv udfører hele eller en del af projektet. Man kan så modtage støtten fra puljen i form af materialer, bistand fra kommunens folk eller ved at sende en faktura på det udførte arbejde.

Puljen til naturpleje på private arealer kan ansøges hvert år og i 2018 er ansøgningsfristen den 6. december 2018. Man kan læse mere om kriterier m.m. på www.hjoerring.dk/naturpleje

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.