HAS delte pris ud på generalforsamlingen

Generalforsamlingen i Hjørring Antenneselskab, HAS, blev onsdag aften afviklet i ro og mag. Her godt to år efter foreningen tog det store skridt og valgte selv at stå for bredbånd samtidig med, at man skiftede tv-leverandør, kunne formand Kurt Larsen konstatere, at alt går som det skal – og endda bedre end forudsagt.

Vores gæt var, at vi kunne spare medlemmerne for ca. 10 mio. kr. årligt, men efter vores beregninger er beløbet dobbelt så stort, hvis vi sammenligner vores priser med andre store antenneforeninger, konkluderer formand Kurt Larsen.

Det er ikke kun økonomien i forhold til medlemmerne, der er i orden. Af årets regnskab fremgår, at det har været muligt ved siden af den almindelige drift at forbedre anlægget for 5,5 mio. kr. og hensætte 2,5 mio. til yderligere forbedringer og så endda have et overskud på ca. 165.000 kr.

Alt tyder også på, at medlemmerne overordnet set er tilfredse med tingenes tilstand. På den lille minimesse, der fandt sted forud for generalforsamlingen på Vendsyssel Teater, kunne medlemmerne få svar på både tv- og bredbåndsspørgsmål.

Som afslutning blev HAS-prisen på 50.000 kr. uddelt for første gang. Prisen blev udloddet i 5 lige store portioner og gik til tre foreninger, Team Hjørring Youth, bordtennisklubben B75 og Hirtshals Boldklubs Ungdomsafdeling – alle tre foreninger med den begrundelse, at de hver især gør noget ganske særligt for unge. De sidste gik til to af Lundergårdrevyens ihærdige ildsjæle, nemlig Dorte Mørch og Anne Mette Nors, der i mange år på frivillig basis har instrueret den lokale revy og også været aktive på scenen. Indsatsen skal ses i lyset af, at overskuddet fra arbejdet med revyen går ubeskåret til den lokale idrætsklub, LIUFs ungdomsarbejde. Priserne til Dorte Mørch og Anne Mette Nors blev overrakt i en pause i revyforestillingen onsdag aften.

Generalforsamlingen gav genvalg til de opstillede, mens Michael Nielsen kom i bestyrelsen i stedet for Thorkil Mailand, der ikke genopstillede

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.