Hjørring er udfordret på demografien

Udgivet d. 27. januar 2020

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Torsdag d. 23. januar 2020

Når borgmester Arne Boelt i sin nytårstale fremhæver demografi, arbejdskraft og beskæftigelse som store udfordringer for Hjørring kommune i de kommende år, så sker det på solid faktuel baggrund.

Hjørring har vitterligt problemer. Men det er problemer, som er et led i en generel udvikling i Danmark i årene siden finanskrisen.

Grafen til venstre illustrerer, hvordan væksten (nedgangen) i arbejdspladser i perioden 2008 til 2018 er fordelt ud over landet.

I Hjørring kommune er der tale om en nedgang, men trods alt i mindre omfang end i de virkelig hårdt ramte områder.

VIVE, Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, beskriver udviklingen således:

”Den økonomiske krise i slutningen af 00’erne har sat sig varige spor på det kommunale Danmarkskort. Krisen bidrog nemlig til at accelerere en udvikling, der siden er blevet kendt som den dobbelte urbanisering. Begrebet dækker over, at borgerne inden for de enkelte kommuner søger mod kommunens større byer efter job og uddannelse, samtidig med at befolkningen i stigende grad flytter til de større bykommuner omkring de regionale vækstcentre. Denne dobbelte urbanisering skal ikke mindst ses i lyset af, at den økonomiske krise ramte arbejdsmarkedet særligt hårdt i yderområderne. En udvikling, der stadig trækker spor her et årti efter krisen.”

For Hjørrings vedkommende stemmer VIVE’s beskrivelse fuldstændig overens med den konstaterede udvikling, at Hjørring by vokser på bekostning af specielt landområderne i kommunen, mens kommunen som helhed taber indbyggere til især Aalborg og Aarhus.

Grafen herunder viser, at væksten i beskæftigelsen siden 2008 har været lavest i ”yderkommunerne”, dvs. kommuner hvor den største by har under 30.000 indbyggere. Som f. eks. Hjørring.

I Hjørring kommune er i det seneste årti sket en nedgang i befolkningen, arbejdsstyrken og beskæftigelsen. Det er sket til trods for, at der i de senere år faktisk er en faldende procentdel af befolkningen mellem 16 og 64 år, der står udenfor arbejdsstyrken takket være Hjørring-modellen.

Prognosen fra det regionale arbejdsmarkedsråd i Nordjylland (se nedenfor) ser heller ikke lys ud. Den forudses, at der fra 2019 til 2021 sker et fald i befolkningen mellem 16 og 64 år på 1.7 pct, at arbejdsstyrken falder med 0.6 pct. og at beskæftigelsen falder med 0.8 pct.