Hjørring Kommune og Regionshospital Nordjylland i samarbejde om behandling af beboere på ældrecentre

Udgivet d. 2. juli 2020

Da covid-19 ramte Hjørring Kommune indgik Regionshospital Nordjylland og kommunen aftale om at skåne beboerne for ture til hospitalet og i stedet give væskebehandling på ældrecentrene.

Beboere på ældrecentre er oftest sårbare, skrøbelige ældre. Når de rammes af covid-19, så har de ikke brug for ture frem og tilbage til hospitalet, hvis det kan undgås.
Derfor har Hjørring Kommune og Regionshospital Nordjylland indgået en aftale om, at beboerne med covid-19 kan få væskebehandling på ældrecentrene. Normalt ville beboerne ellers skulle til hospitalets akutmodtagelse, da det er hospitalets læger, der har behandlingsansvar og laver behandlingsplaner.

Med den nye aftale er det stadig en medicinsk læge fra hospitalet, der har behandlingsansvaret, men beboeren forbliver i sit hjem på ældrecentret.
Formålet er at minimere hospitalsindlæggelse, og allerede på førstedagen efter, at aftalen var indgået, kom fire beboere på ældrecentre i væskebehandling.

- Vi er glade for, at vi kunne få en aftale på plads så hurtigt. Vi arbejder generelt med at sundhedsydelserne skal tilbydes så tæt på borgerne som muligt, og her stod vi i en situation, hvor vi havde en fælles interesse hospital, kommune og ikke mindst ældrecentrets beboere i at finde en god løsning på de udfordringer, som udbruddet med covid-19 giver, siger Charlotte Fuglesang, direktør med plejefagligt ansvar, Regionshospital Nordjylland.

Lokale løsninger når det gælder
Behovet er der fortsat, for selvom smitteudbruddet ser ud til at være inddæmmet, så er de smittede beboere stadig syge af covid-19.
Konkret betyder aftalen, at sygeplejersker på kommunens ældrecentre kontakter lægen på hospitalet og på baggrund af sygeplejerskernes observationer tager lægen stilling til hvilke tiltag, der skal iværksættes.

- Det er en aftale, der er til stor gavn for beboerne på ældrecentrene, og jeg er glad for, at vi er i stand til at finde lokale løsninger, når det gælder, siger Leif Serup, direktør for Sundheds-, Ældre-, og Handicapforvaltningen, Hjørring Kommune.

Aftalen omfatter i første omgang covid-19 smittede borgere, og er en udvidelsen af den aftale om intravenøs antibiotikabehandling til borgerne i kommunalt regi, som de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgik i september 2019.