Hjørring kommune sørger for hurtig sagsbehandling

Byrådsmedlem Thomas Klimek

D. 19. marts 2018, vedtog et enigt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg, sammen med et enigt Lokalt Arbejdsmarkedsråd, at gøre sagsbehandlingen i sygedagpengesager mere fleksibel, til fordel for borgerene.
”For fremtiden vil Hjørring Kommune tilbyde borgerne en individuel vurdering, af om en lægeattest bør indhentes inden 1. samtale. Kommunens borgere kan således fremover tidligere få gavn af de individuelle indsatser, som kommunen tilbyder på sygedagpengeområdet” udtaler Thomas Klimek.

Hjørring Kommune er én af flere nordjyske kommuner der er godkendt til frikommuneforsøget, som giver kommunen mere fleksibilitet på arbejdsmarkedsområdet. Hjørring Kommune kan således på en række områder undgå unødvendigt bureaukrati, for derimod at tilpasse indsatsten til borgerne individuelt.
Som reglerne er i dag skal kommunerne indhente lægeattester på deres borgere inden 8 uger efter 1. sygedag. Dette forsinker ofte forløbet, og det viser sig at oplysningerne fra disse attester ofte er mangelfulde, i forhold til den information der samtidigt anmodes om fra sygehuse og/eller speciallæge. Kravet om indhentning af attesterne forhindrer således ikke alene at indsatsen sker rettidigt, men forhaler også sagerne

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.