“Hjørring-modellen” får flere borgere i job og uddannelse i Hjørring Kommune

Aalborg Universitet dokumenterer nu, at ”Hjørring-modellen” får flere borgere i job og uddannelse i Hjørring Kommune.

Hjørring-modellen handler om et samspil mellem borger og sagsbehandler, som bygger på kerneværdierne: Meningsgivende indsats, Værdighed og selvhjulpenhed, Individet og det hele menneske og Understøttelse af det rummelige arbejdsmarked.

Aalborg Universitet har udført en videnskabelig evaluering af sagsbehandlingsmodellen, metoder og indsatser i Hjørring Kommunes investeringsstrategi “Flere i job og uddannelse”.

Evalueringen viser, at langt hovedparten af borgerne oplever at have et godt og meningsfuldt samarbejde med deres sagsbehandler - og at et positivt borger-sagsbehandler-samarbejde er medvirkende årsag til, at flere kommer i job og uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget er meget tilfredse med at evalueringen viser, at vores værdigrundlag er blevet omsat til praksis og gør en positiv forskel for vores borgere” siger udvalgsformand Ivan Leth og uddyber: “Vores sagsbehandlere tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov og laver sammen med borgeren en indsatsplan, der giver mening”.

Evalueringen omfatter også den tværfaglige analysemetode, hvor en psykolog, en fysioterapeut og en sygeplejerske bidrager til at afdække borgerens problemer og ressourcer og giver input til borgerens plan.

Den tværfaglige analyse sikrer helheden i afdækningen af borgerens problemer og ressourcer. Selv komplekse problemer kan ofte løses, når man tager afsæt i borgerens ressourcer og kombinerer forskellige målrettede indsatser. Sammentænkningen af det sundhedsmæssige, det sociale og det virksomhedsrettede er det unikke i Hjørring Kommunes investeringsstrategi - og det der for alvor adskiller os fra andre kommuner” siger udvalgsformand Ivan Leth.

Evalueringen har også set på virkningen af holdtilbuddet til borgere med stress, angst og depression. Dette tilbud får generelt en meget positiv vurdering fra de borgere, som har gennemført det.

Evalueringen viser dog også, at borgere med massive angstproblemer har behov for mere individuelle forløb. Endelig peger evalueringen på betydningen af intens fysisk træning på kurset, og at det er vigtigt at følge op med beskæftigelsesrettede indsatser hurtigt efter kurset.

Arbejdsmarkedsudvalget fokuserer på, at borgerne skal hjælpes til en fast forankring på arbejdsmarkedet. Det kræver ofte længerevarende indsatser af forskellig karakter. Når arbejdslivet kan strække sig over 50 år, og når nogle af vores borgere har været i forsørgelsessystemet igennem en årrække, så skal vi have tålmodigheden til at skabe de rigtige langsigtede løsninger for og med borgerne” afslutter udvalgsformand Ivan Leth.

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at videreføre Hjørring-modellen for borger-sagsbehandler-samarbejdet. Den tværfaglige analysemetode og tilbuddet til borgere med stress, angst og depression videreføres også med nogle mindre justeringer.

 

468 ad

Skriv en kommentar