Hvordan har børn i Hjørring Kommune det?

I disse uger modtager børn og forældre et spørgeskema, der giver et øjebliksbillede af børnenes trivsel, sundhed og sygdom. Formålet er at få viden, der kan bruges til at planlægge og målrette sundhedsindsatsen til gavn for de nordjyske børn.

I Hjørring Kommune modtager forældre til børn i børnehavealderen samt forældre til børn i 1. klasse samt alle børn i 1., 5. og 8. klasse i de kommende uger et spørgeskema, der indeholder en række spørgsmål om, hvordan børnene har det.

Spørgeskemaet er en del af en børnesundhedsprofil, som for første gang laves i Region Nordjylland. Hvert fjerde år tager regionen pulsen på sundhedstilstanden gennem den landsdækkende undersøgelse ”Hvordan har du det?”, men den inddrager kun borgere på 16 år og derover.
- Det glæder mig, at vi nu får et overblik over børns sundhed og trivsel i Hjørring Kommune. Det er helt essentielt for os at få viden om dette, og vi skal bruge det fremadrettet til at målrette vores indsatser til børnene, siger Kasper Maarup Andersen, formand for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget.

Hvert eneste svar tæller, for svarene danner grundlag for det videre arbejde med at skabe de rette sundhedstilbud til børn – også på regionalt plan.
- Det handler for sundhedsvæsenet om inden for de rammer, vi har at gøre godt med, at levere det, der giver mest muligt værdi for borgerne – uanset om det er børn eller voksne. Ved at spørge børnene hvordan de egentlig har det, kan vi bedre på tværs af kommuner og region planlægge og prioritere de sundhedstilbud til børn, som der er behov for. Jo flere børn og forældre, der svarer, jo bedre kan vi tilrettelægge sundhedstilbuddene til børnene, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Alle de nordjyske kommuner deltager i undersøgelsen. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du læse mere på www.rn.dk/børnesundhedsprofil.
Yderligere oplysninger

468 ad

Skriv en kommentar