Indbyggertallet i Hjørring kommune er støt faldende

Indvandringen stiger, men befolkningstallet falder. Det viser tal for de seneste 10 års udvikling i befolkningstallet i Hjørring kommune, som Erhverv Hjørring har hentet hos Danmarks Statistik.

Siden 2008 er den samlede befolkning i kommunen gået ned fra 67.121 til 65.257, et fald på 1.864 personer. Men antallet af personer med dansk oprindelse i kommunen er faldet med hele 4.220.

Faldet af danskere opvejes således ikke af, at antallet af indvandrere og efterkommere i samme periode er steget med 2.356 personer.

For 10 år siden udgjorde gruppen af indvandrere/efterkommere 4.4 pct. af kommunens befolkning. I dag er andelen vokset til 8.2 pct. Cirka hver 12. indbygger i Hjørring kommune har således indvandrerbaggrund.

Som det fremgår af skemaet under artiklen, er vietnamesere fortsat den største befolkningsgruppe blandt indvandrerne.

De tre hovedgrupper af indvandrere i Hjørring kommune fordeler sig således:

Vestlige: 2017 personer
Mellemøsten: 1097 personer
Fjernøsten: 1070 personer


Kilde: Hjørring Erhvervscenter

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.