Kommunen som erhvervslivets medspiller

”At understøtte og tiltrække virksomheder er for de konservative den overordnede vision for erhvervspolitikken. For et erhvervsliv, der trives og udvikles, er en betingelse for velstand i Hjørring Kommune”.

For Per Møller betyder det, at kommunen i praksis skal være en medspiller, der understøtter erhvervslivets udvikling.

”Når en virksomhed henvender sig hos kommunen, skal vi se den som en kunde, der skal have den bedst mulige hjælp og vejledning til at finde løsninger indenfor de givne rammer”.

Per Møller bekender sig gerne til en gammel talemåde: Handling slår alt!

”Det gælder ude i erhvervslivet. Og det skal også gælde i kommunens relation til virksomhederne. Det er ikke gjort med planer og visioner. Der skal handles og findes løsninger hurtigst muligt”.

For Per Møller er det en stor og fælles udfordring for erhvervslivet og kommunen, at alt for mange ikke er aktive på arbejdsmarkedet.

”Omkring 25 pct. af de unge får ingen uddannelse efter folkeskolen. Det er ikke bare dårligt for dem selv. Det er skidt for erhvervslivet, der står overfor en truende mangel på arbejdskraft. Og det er skidt for den kommunale økonomi. Vi bruger næsten 900 mio. kr. årligt på passiv forsørgelse. Næsten en fjerdedel af kommunens samlede budget. Det må og skal nedbringes. På kort sigt ved at hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet. På lang sigt ved at få flere unge til at uddanne sig – ikke mindst på erhvervsuddannelserne”.

Per Møller ser det som en opgave, som kun kan løses ved fælles indsats af de involverede parter, dvs. arbejdsmarkedsudvalget, uddannelsesinstitutionerne, Hjørring ErhvervsCenter/Erhverv Hjørring og de enkelte virksomheder, som bør påtage sig et ansvar for at uddanne flere lærlinge.

Generelt ser Per Møller optimistisk på mulighederne for yderligere udvikling – også i erhvervslivet – Hjørring kommune.

”Hjørring er Nordjyllands næststørste kraftcenter. En by med en rodfæstet kultur, med et bredt erhvervsliv, stærke offentlige institutioner, et blomstrende kultur- og idrætsliv. Vi har en international havn i Hirtshals. Vi har levende oplandsbyer.

Hvad vi mangler, er måske at tale os selv mere op. Vendelboer er lidt bange for store ord. Det skal vi ikke være i forhold til Hjørring. Vi skal være stolte over, hvad vi har, og bekræfte hinanden i, at vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden”,

Siger Per Møller, der er 1. viceborgmester i Hjørring kommune og erklæret kandidat til borgmesterposten, hvis der kan samles et borgerligt flertal efter valget.

Kilde: Hjørring Erhvervscenters nyhedsbrev

468 ad

Skriv en kommentar