Koncert med Vendsyssel Fælleskor

Vendsyssel Fælleskor er et korprojekt, der løber over et par måneder og munder ud i 3 koncerter sidst i november. Koret består af ca. 75 sangere fra hele Vendsyssel, hvor kernen er medlemmer af voksenkorene ved Hirtshals, Bjergby / Mygdal og Tversted / Uggerby kirker. Koret ledes af Arne Jørgen Fæø, organist i Hirtshals Kirke og Peter Lindhardt Toft, organist i Bjergby / Mygdal kirker.

Koncerterne har denne gang et tema, nemlig kirkeårets gang.  Op til nytår er der jo tradition for at lave årskavalkader om snart sagt al ting. Her har vi så den kirkelige pendant, i det koncerterne ligger i den sidste uge i kirkeåret, lige op til advent. Hvad kunne således være mere naturligt end en musikalsk rundrejse i kirkeåret såvel som kalenderåret. Med sange, der markere de kirkelige højtider, advent, jul, påske etc., såvel som sange, der omhandler årets gang i al almindelighed, kommer vi godt rundt i mange stemninger og stilarter. Der er stille vinterstemning og jublende påskemorgen, dommedags alvor og løssluppen forårskådhed, salmer, kanons, viser og rytmiske sange.  Der bliver også lejlighed til at lufte stemmen sammen med fælleskoret, da der også indgår fællessange.  Alle er velkommen til en festlig aften fuld af stemning og musik

468 ad

Skriv en kommentar