Kvisten giver 64 kvinder livsgnisten tilbage

Udgivet d. 6. december 2019

De 64 kvinder har fået gratis psykoterapeutisk rådgivning og behandling for deres senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom.

Pernille Høj Jensen er psykoterapeut og visitator i Kvisten - Foto: Jane Gisselmann

Projektet, der løber i hele 2018 og 2019, har fået 689.136 kr. i støtte fra TrygFonden Region Nordjylland. Kvisten arbejder i øjeblikket på at fremtidssikre indsatsen over for nordjyske kvinder, som er traumatiserede efter seksuelle overgreb i opvæksten. Senfølgerne betyder, at de oplever svære sociale, mentale, psykiske og fysiske vanskeligheder, der stiller sig i vejen for, at de kan få tilværelsen til at fungere.

Voksne med senfølger fylder - desværre - godt op i jobcentre, misbrugsbehandling, børne- og familieafdelinger, social- og behandlingspsykiatri, hvor de oplever, at fokus ofte retter sig mod deres symptomer i stedet for at behandle årsagerne til deres mistrivsel. Det er et stort spild af menneskelige ressourcer. Derfor er der fortsat brug for Kvistens tilbud til voksne med senfølger, så ofrene kan genvinde livskvalitet, og – så vidt det er muligt – fastholde eller vende tilbage til job og uddannelse.

Kvisten er en landsdækkende social organisation, og vores princip er at tilbyde hjælpen så tæt på som muligt, i stedet for at klienterne skal rejse langt for at få hjælp. Det er de færreste, der formår det, når de slås med senfølger, som blandt andet kan komme til udtryk som social fobi. Kvisten består af et fintmasket net af pt. 86 primært frivillige behandlere, heraf 19 i Nordjylland. De er alle uddannet psykoterapeut eller psykolog med specialisering i psykoterapi. Desuden har de efteruddannet sig inden for senfølger og traumebehandling i Kvisten.

Jeg havde lukket af fra halsen og ned

I projektperioden har 34 kvinder deltaget i gruppeterapi og 46 har modtaget individuel terapi, dvs. at nogle af de 64 har modtaget begge dele. Eva Jensen (57), Aalborg, blev seksuelt misbrugt af et nært familiemedlem gennem fire-fem år fra hun var 12 år. Hun nærmer sig afslutningen af sit individuelle terapiforløb:

- Da jeg startede i terapi, havde jeg lukket af fra halsen og ned efter. Jeg vidste godt, hvor maven sad, men jeg vidste slet ikke, hvordan den føltes. Men nu har jeg lært at mærke mine egne grænser, og det er nok nyt for mine omgivelser, at jeg pludselig har mine egne meninger om tingene og kan sige fra. I øjeblikket arbejder jeg med at genvinde min kropsbevidsthed. Det er for eksempel at lære at mærke, hvornår jeg er sulten i stedet for kun at vide, at jeg skal spise på bestemte tidspunkter. Det er også at holde ud at smøre min krop ind i creme. Nu vil jeg være god ved mig selv og have et godt liv, fortæller Eva Jensen, som er ansat i fleksjob.

Som 30-årig fik Eva Jensen et flashback – dvs. at mindet om overgrebet var så stærkt, at det var som at opleve det igen.

- Det var skræmmende, og da fandt jeg ud af, at det måtte jeg gøre noget ved. Jeg har søgt hjælp mange steder, men det er først gennem Kvistens tilbud om terapi, og terapeutens viden om seksuelle overgreb og hendes forklaringer på kroppen og psykens reaktioner, at jeg har fået det rigtig godt, fortæller Eva Jensen.

Berigende at hjælpe 

Pernille Høj Jensen, Aalborg, er ansat som visitator og er samtidig frivillig psykoterapeut i Kvisten:

 - Det berører mig meget, når en klient i starten af et forløb kommer med så meget lidelse, både den som de blev udsat for som barn, og den som de er i nu med forskellige senfølger. Omvendt, når jeg oplever, at de gennem terapien har fået livsgnist, slipper billedet af sig selv som offer og tager kontrol over deres eget liv, er det også utrolig berigende og glædesfyldt for mig som terapeut. Jeg kan aldrig tage deres oplevelser med overgreb fra dem, men jeg kan hjælpe dem med at forstå sig selv bedre og reducere den skyld og skam, som de bærer på, fortæller hun.

Kvisten har også et målrettet tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten, som er finansieret af Folketingets satspuljemidler 2017-2020. I Nordjylland har 23 mænd fået gratis terapi i 2018-2019.