Lyd: Danmarks mest ambitiøse ungestrategi

Udgivet d. 6. juni 2019

Mai-Britt Beith (S), fmd for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Thomas Klimek (S), fmd. for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besøgte Skaga FM for at fortælle om Danmarks mest ambitiøse ungestrategi er nu vedtaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle unge skal have job og uddannelse. Det er hovedmålet i den ungestrategi, som Hjørring Byråd har vedtaget. Samtidig garanterer virksomhederne i Ungestrategien, at de vil hjælpe alle unge, der henvender sig, til at komme videre imod en uddannelse og et job.

120 skole- og erhvervsledere, politikere og embedsmænd er her samlet til temamøde om Ungestrategien. På mødet deltog repræsentanter fra Edinburgh, som inspirerede deltagerne.

Danmark har på trods af højkonjukturen fået en national udfordring med høj ungdomsarbejdsløshed og voksende psykisk mistrivsel blandt unge.

Den kedelige landstendens har virksomheder, skoler og kommunale forvaltninger i Hjørring kommune besluttet sig for at bryde.

Alle unge skal have en drøm om ”mit gode liv” og opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse.

Det er hovedmålet i den ungestrategi, som Hjørring Byråd her til aften har vedtaget. Samtidig garanterer virksomhederne i Ungestrategien, at de vil hjælpe alle unge, der henvender sig til at komme i uddannelse eller job.

De seneste seks måneder har virksomheder, skolebestyrelser, uddannelsesinstitutioner og foreningslivet været inddraget i at lave Ungestrategien i et tæt samarbejde med Hjørring Kommune.

23 virksomheder har været sparringsgruppe, og syv virksomheder har som skrivende spydspids bla. forfattet det strategiske mål om en gensidigt forpligtende ungegaranti.

Til efteråret er det målet, at 50 virksomheder er blevet Ungegaranti-partnere og dermed forpligter sig til konkrete aktiviteter i Ungegarantien.

Ungestrategien omfatter alle børn og unge fra BH.klasse til de fylder 30 år

Perspektivet og omdrejningspunktet er den enkelte unge og målet om ”det gode liv”

Obligatorisk erhvervspraktik for 9. klasse

25 timers obligatorisk undervisning om året i emnet ”Uddannelse og Job” fra børnehaveklasse til 9. klasse – i konkret samspil med virksomhederne

Individuel uddannelsesvejledning til alle – også uddannelsesparate unge, som vil blive udfordret på deres uddannelsesvalg.

Hjørring Kommune investerer 75 millioner kroner i indsatserne i Ungestrategien de kommende 4 år.

Strategien er født i et tæt politisk parløb mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fra opstarten af den nye byrådsperiode. Det brede politiske samarbejde er afgørende for ambitionsniveauet og den økonomiske prioritering af en meget langsigtet strategi.

Skriv en kommentar