Mange unge får smagsprøve på videregående uddannelser i Nordjylland

Udgivet d. 24. oktober 2019

Igen i år kan de unge benytte sig af Studiepraktik og blive klogere på deres fremtid. Studiepraktik er et tilbud til de unge, som går med tanker om at søge ind på en videregående uddannelse og ønsker at prøve en uddannelse på egen krop. I Nordjylland har 2.441 takket ja til et besøg på enten AAU, UCN, MARTEC eller EA Dania.

Studiepraktik foregår i hele landet 23.-25. oktober og giver afgangselever på de gymnasiale uddannelser og unge, der holder fri-år, en unik mulighed for i 2-3 dage at teste en videregående uddannelse. I løbet af praktikken kan de opleve uddannelsesstedet, møde vejledere, studerende og undervisere.

Årets deltagerantal i Nordjylland er stort set på højde med sidste år, der bød på en markant fremgang i forhold til 2016. På Studievalg Danmarks center i Nordjylland glæder man sig over, at så mange unge mennesker vælger at benytte sig af det særlige tilbud.

- Mange unge er stadig i tvivl den dag, de søger ind på en videregående uddannelse. Hos Studievalg oplever vi, at Studiepraktik har en afmystificerende effekt, og at de unge bliver mere afklarede. Det kan betyde, at de enten bliver bekræftet i, at det er den rigtige uddannelse, de har været i Studiepraktik på, eller at de skal vælge en ny retning, forklarer Majbritt Kortegaard, studie- og karrierevejleder, Studievalg Danmark, Center Nordjylland.

Flest besøgende får Aalborg Universitet med 1908 studiepraktikanter i Aalborg, Professionshøjskolen UCN får besøg af 457 i Aalborg, Hjørring og Thisted, EA Dania i Hobro modtager 45, mens MARTEC i Frederikshavn kan byde velkommen til 31.

Mange kommer til Nordjylland udefra

Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland er meget populære både hos regionens egne unge og hos besøgende udefra. Ud af de knap 2.450 studiepraktikanter kommer næsten halvdelen fra andre regioner end den nordjyske.

- I Nordjylland har vi brug for de unges viden og kompetencer. Derfor er det positivt, at de unge er så interesserede i at samle viden og erfaring om det, der kræves for at tage en videregående uddannelse, siger Ole Stavad, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Nordjylland.

Det er især Aalborg, der trækker mange unge til fra andre regioner. Ud over selve praktikken kan de komme på byvandring og f.eks. komme inden for hos nogle nuværende studerende og se, hvordan man kan bo i Nordjyllands største by.

Region Nordjylland støtter i år Studiepraktik med 350.000 kr., som går til bl.a. markedsføring og bustransport. Markedsføringen er primært foregået via de digitale medier for at fange de unges opmærksomhed, og det ser ud til at budskabet, om at afprøve deres kommende videregående uddannelse, har ramt plet. Således er kampagnen blevet kommenteret, liket og delt utallige gange, hvilket bekræfter, at de digitale platforme er et godt middel til at nå de unge.

Ligeledes har kampagnen haft et skærpet fokus på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Her er der tale om de såkaldte STEM uddannelser, som erhvervslivet også efterspørger. STEM er en forkortelse for science, technology, engineering og mathematics.

Aalborg Kommune støtter i år Studiepraktik med betaling for overnatning for ca. 400 AAU-praktikanter og 70 praktikanter fra UCN.

Fakta om studiepraktik i Nordjylland

Det samlede antal studiepraktikanter på landsplan er i år 11.391 (11.636 i 2018).

2.441 skal i Studiepraktik i Nordjylland, hvilket er lidt færre end sidste år (2.533 i 2018).

Fordeling af studiepraktikanter i Nordjylland:
- AAU: 1.908 (Aalborg)
- UCN: 457 (Aalborg, Hjørring og Thisted)
- EA Dania: 45 (Hobro)
- MARTEC: 31 (Frederikshavn)

Af det samlede antal studiepraktikanter på de nordjyske uddannelsesinstitutioner, kommer 1.155 fra Nordjylland.

Der er 509 nordjyder, der skal i Studiepraktik uden for regionen sammenlignet med 551 i 2018.

Nordjyderne er fortsat dem, der i højest omfang benytter sig af Studiepraktik, når man sammenligner med regionens befolkningstal.

Læs mere om Studiepraktik på www.studiepraktik.nu