Mere kunst og kultur til børn og unge i Hjørring

Posted on 25. juni 2021

Hjørring er en af de kommuner, der har søgt midler til ”Grib Engagementet ”- puljen til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur, og nu er pengene kommet i hus. Hele 1,6 mio. er givet som tilskud fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen. De midler skal gå til projektet ”Det Musiske Skolesystem”, der skal understøtte puljens overordnede formål om at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst mv

Christian Larsen, leder af Hjørring Musiske Skole, er en meget glad mand i disse dage, og han fortæller om projektet:

”I Hjørring kommune har vi i mere end 10 år haft fokus på at bruge musikken aktivt som løftestang for børns personlige og sociale udvikling. Det sker i et samarbejde mellem Hjørring Musiske Skole og de fleste skoler og børnehaver i kommunen. Vi har udviklet noget, vi kalder ”Det musiske skolesystem”, som strækker sig fra Musikalsk Grundskole for de 4-årige i Børnehaverne og til eleverne i 3.-5. klasse, som lærer at spille på et ’rigtigt’ orkesterinstrument. Det foregår ude i institutionerne hele året rundt og mindst én gang om ugen. Det er en stor succes, og denne musikudøvelse til både børnehavebørn og skoleelever giver en direkte sanselig følelse af at være med – altså inklusion i bedste forstand. Og når man spiller selv, giver det følelsen af at mestre – samtidig med at hjernen styrkes både kognitivt, motorisk, emotionelt, hvilket er et kæmpe plus for børnenes udvikling.”

Skole- og dagtilbudschef i Hjørring Kommune, Kari Rune Jakobsen er også meget tilfreds med projektet. Hun udtaler: “Midlerne fra Slots- og Kulturstyrelsen skal sætte turbo på den igangværende implementering af “Det Musiske Skolesystem” (Sistema) i Hjørring med både opskalering, så vi når ud til flere børn, og udvikling af det tværgående professionelle samarbejde mellem Hjørring Musiske Skole, dagtilbuddene og folkeskolen. Lige nu deltager ca. 1550 børn i 35 i projekter i Hjørring, og der er allerede været rigtig gode erfaringer med projektet. Så vi glæder os til at endnu flere børn får glæde og gavn af musikken.”


Kulturminister Joy Mogensen siger om puljen:

”Interessen for kunst og kultur starter i de unge år. Og derfor er det helt afgørende, at vi sikrer bedre muligheder for, at børn og unge kan møde og bruge kulturen aktivt i en tidlig alder. Det giver gode forudsætninger for at blive en del af et kreativt fællesskab. Derfor er disse forsøg et første, vigtigt skridt for at flere børn og unge får mulighed for og lyst til at udfolde sig i øvelokalet, på scenen eller i kunstværkstedet.”
 

Christian Larsen uddyber: ”Pengene fra ”Grib Engagementet” puljen skal bruges til at udbrede ”Det musiske skolesystem” yderligere og til at styrke det professionelle samarbejde på tværs af institutionerne. Fx spiller 70% af de 5-årige i Hjørring lige nu på violin eller guitar. Det er der ikke andre kommuner, der kan konkurrere med, og det tal vil vi gerne have op på 100%.”

Projektet finder sted i Hjørring Kommune. I alt bliver ca. 2000 børn, herunder 4-5-årige i dagtilbud samt skoleelever t.o.m. 5.-6. kl. i de berørte folkeskoler, direkte involveret i projektet 14 projekter over hele landet bliver en del af initiativet ”Grib Engagementet”, der skal give flere børn og unge adgang til og lyst til at udfolde sig inden for bl.a. musik, teater og billedkunst. Initiativet er en del af kulturministerens ambition om, at flere børn og unge skal møde kulturen, og der er afsat i alt 40 millioner kroner

Copyrights SkagaFM