Mette Jensen: derfor stemte hverken for eller imod

Af Mette Jensen, Konservativt medlem af Hjørring Byråd:

Den 13. September 2017 blev budgetaftalen gældende for 2018-2021 indgået med de daværende byråd. Der var tilslutning af alle partier i byrådet – nemlig Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Lokallisten, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og en løsgænger. I dette budget var der afsat en pulje til forbedring af Hjørring Stadion – 6 mio i alt. 3 mio med sigte en gradvis opgradering til Superliganiveau. Yderligere 3,0 mio blev reserveret til endelig disponering, så frem VFF rykkede op i Superligaen. På byrådsmødet den 27. Juni 2018 blev de reserverede 3,0 mio frigivet på baggrund af VFF flotte oprykning til Superligaen. Med en bemærkning om, at med de nye ekstra tiltag var forventningen at der ville kunne opnås dispensation for at kunne spille Superliga på Hjørring Stadion i sæson 2018/2019 og at der på det længere sigte arbejdes med en udvidelse af øst-tribunen, hvor klubberne pt arbejder med eksterne sponsorer. Herefter gik jeg og sikkert resten af byrådet på sommerferie med en forvisning om, at alt var godt omkring VFF´s debut i Superligaen. For mig handlede mine bekymringerne om, hvilke konsekvenser Folketingets beslutninger omkring udligningsreformen og forudsætningerne for Hjørring Kommunes samlede økonomi ville ende ud og hvilke beslutninger, der ville blive truffet i forbindelse med den kommende budgetvedtagelse her i efteråret. Den 23. August får byrådet information om, at der er nyt i sagen omkring Hjørring Stadion og at vi ville blive indkaldt til informationsmøde tirsdag, den 28. August om eftermiddagen forud for byrådsmødet onsdag den 29. August. Fredag, den 24. August 2018 bringer Nordjyske en artikel, hvor der står at vi skal bruge yderligere 3,5 mio for at VFF ikke risikerer en tvangsnedrykning eller at de skal spille i en anden by, hvilket vil være en falliterklæring eller give dårlig omtale. På informationsmødet bliver vi orienteret om forskellige modeller for, hvordan et eventuelt stadionbyggeri kan strikkes sammen rent økonomisk og hvilke konsekvenser det vil have for Hjørring Kommune, da det henover sommeren, har vist sig at det ikke er lykkes VFF og Hjørring Kommune at finde investorer, der vil komme penge i stadionprojektet. I bund og grund handler det om, om vi som byråd, med denne investering i Hjørring Stadion tror på, at vi positivt vil brande Hjørring Kommune. For mig at se, er der mange andre muligheder for at bruge 17,5 mio til at brande Hjørring Kommune og her mener jeg investeringer omkring turismefremme, f.eks. flere offentlige toiletter, etablering af cykelstier og etablering af adgangsforhold for handicappede og gangbesværende.

 

Men det var ikke det vi skulle stemme om i onsdags! I byrådssalen sad der 20 genvalgte byrødder, som havde været med i beslutningen omkring budgetaftalen tilbage i 2017. Alle havde sagt god for, at der skulle sættes penge af i budget 2018 til en opgradering af stadion til Superliga-niveau fordi de troede på, at det ville være et godt brand for Hjørring. For mig så var én uges betænkningstid og en masse tal, de sidste tal kom samme dag, som vi skulle stemme om det i byrådssalen, simpelthen ikke nok til, at jeg kunne træffe en valg om at stemme ja eller nej med chance/risiko for, at min tvivlende stemme kunne blive afgørende. Derfor blev jeg enige med Per Møller om, at det eneste rigtig for mig var, at  stemme hverken for eller imod og det samme aftalte Kim Bach. Jeg håber virkelig, at alt går som det skal og at VFF bliver i Superligaen de næste mange år og så giver jeg gerne æren til dem, der  stemte JA - på et for dem godt oplyst grundlag. Mange hilsner

 

Mette Jensen

Byrådsmedlem (C)

Hjørring Kommune

 

Medlem af Arbejdsmarked- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 

Medlem af Udvalget for Strategisk By- og Landdistriksudvikling

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.