Naturpark Tolne – opstartsmøde 4. december

Udgivet d. 28. november 2019

Ved indvielsen af Naturpark Tolne den 12. oktober efterlyste Hjørring Kommune folk, der kunne være interesserede i at deltage i den videre udvikling af naturparken. Interessen har været stor og der er allerede over 20 tilmeldte.

Nu inviterer vi til opstartsmøde i arbejdsgrupperne

onsdag den 4. december 2019 kl. 19.00-21.00 i Tolne Skovpavillon

På mødet vil vi afklare, hvilke arbejdsgrupper, der skal i gang med arbejdet nu, og hvilke, der eventuelt skal vente lidt. Samtidig vil vi gå nærmere ind i, hvad der skal arbejdes med i de enkelte grupper, og hvordan grupperne skal fungere.

Det er intentionen, at grupperne skal forankres lokalt, og at gruppernes arbejde tager afsæt i naturparkplanen, men samtidig afspejler lokale ønsker og idéer til udviklingen i området.

Målet for aftenens møde er, at vi går hjem med en fælles forståelse af, hvem, der gør hvad hvornår, så vi i fællesskab kommer rigtig godt i gang med indsatsen i Naturpark Tolne.

Man er velkommen til at invitere andre interesserede med til mødet, hvis man kender nogen, der gerne vil være med. 

Vi glæder os til at byde alle interesserede velkommen og komme i gang med arbejdet.

Vil I vide mere, er I velkomne til at kontakte

Laus Gro-Nielsen                                                  Helle Lyngbak
biolog                                                                     udviklingskonsulent
tlf. 72336759                                                         tlf. 72333243
mail: lgn@hjoerring.dk                                         mail: helle.lyngbak@hjoerring.dk

 

Skrevet af: Hjørring Kommune