Ny lakseterminal i Hirtshals betyder 120-140 nye arbejdspladser

Den norskejede virksomhed Hav Line etablerer en ny lakseterminal på 16.000 kvm. på Hirtshals Havn. Terminalen bliver etableret ved Industrikajen, hvor Skagerak Group tidligere har haft aktiviteter. Når terminalen er fuldt indfaset i løbet af 2019, bliver der brug for 120-140 medarbejdere. Hjørring Kommunes jobcenter er i fuld gang med at få etableret det bedst mulige rekrutteringsgrundlag blandt kommunens ledige.
- For Hjørring Kommune er det meget glædeligt, at en norskejet virksomhed etablerer sig i Hirtshals med baggrund i den konkurrencefordel, det giver. Samtidigt cementeres Hirtshals’ førende position i den danske lakseindustri. Jeg vil samtidig rette en tak til Skagerak Group for deres rolle i tiltrækningen af den nye virksomhed. Det er dejligt at en virksomhed, der selv afvikler aktiviteter på havnens arealer, har været en afgørende aktør i arbejdet med at tiltrække en ny virksomhed, siger borgmester Arne Boelt (S).
Hjørring Kommune har i en længere periode været i dialog med ejerne bag Hav Line Gruppen af hensyn til planlægningsprocessen af byggeriet og ikke mindst behovet for arbejdskraft til den nye terminal.

Terminalen vil modtage laks, der bliver slagtet på Hav Line Gruppens nye ”slagteskib”, så laksene kan slagtes og nedkøles i forbindelse med at de bliver transporteret fra Norge til Hirtshals, og dermed er terminalen en væsentlig brik i Hav Lines nye strategi for logistik og forarbejdning af laks.
Processen omkring håndteringen af laks fra opdrætspladserne til spisebordene i Europa bliver dermed tilrettelagt på en hel ny måde, der både giver friskere fisk og et mindre ressourceforbrug i processen. Samlet set bliver miljøbelastningen i processen reduceret markant i forhold til de gængse produktionsmetoder. Side 2

Skagerak Group bistår Hav Line Group i etableringsfasen og har i hele processen været med til at formidle kontakterne mellem Hav Line Group, Hirtshals Havn og Hjørring Kommune.

468 ad

Skriv en kommentar