En ny virkelighed for erhvervslivet

Store omstillinger er på vej for virksomhederne. Det gælder internationalt. Og det gælder på det lokale niveau. Det skal erhvervspolitikken i Hjørring kommune indrettes efter.

Det mener borgmester Arne Boelt. Han taler for en kvalitativ omlægning af den kommunale indsats overfor virksomhederne.

”Vi har hidtil betragtet den erhvervspolitiske indsats som et spørgsmål om at give virksomhederne optimale rammebetingelser. Og så var det ellers op til hver enkelt virksomhed at agere bedst muligt indenfor rammerne.

Men i kraft af den store omstilling i erhvervslivet, der allerede er i gang, skal vi som kommune tilbyde en ny og tidssvarende form for erhvervsservice med fokus på netværksdannelse og tilpasning til ændret efterspørgsel hos forbrugerne”, siger Arne Boelt.

”Cirkulær økonomi” vil i følge Arne Boelt blive det begreb, der grundlæggende vil ændre virksomhedernes virkelighed. Altså bæredygtig produktion med vægt på genanvendelse af ressourcerne.

”Vi kan se, at de store virksomheder er i fuld gang med at omlægge til cirkulær produktion. De opretter særlige afdelinger med det ene formål at iværksætte grøn omstilling.

I en erhvervsstruktur som vores i Hjørring kommune med kun små og mellemstore virksomheder kan den enkelte virksomhed ikke selv magte omstillingen til cirkulær økonomi. Derfor skal vi se på det som en fælles opgave.

Jeg ser det derfor som de kommende års vigtigste erhvervspolitiske udfordring at understøtte dannelsen af netværk for både private og offentlige virksomheder, som i fællesskab kan skabe den grønne omstilling”, siger Arne Boelt.

På beskæftigelsesområdet forudser Arne Boelt også en accelererende omstilling til automatisering.

”Jeg har lige fået beskrevet, hvordan man i Norge er på vej med førerløse elektriske både til varetransport på tværs af Oslo-fjorden. Der kommer meget mere automatisering på transport-området. Førerløse biler bliver snart hverdag. Robotterne bliver mere og mere almindelige i både fabrikkerne og på kontoret”, forudser Arne Boelt.

Han synes i øvrigt, at der stadig er mange, der ikke forstår og accepterer den digitale udvikling.

”Der er for eksempel arbejdspladser, hvor mobiltelefoner ikke må medbringes. Men virkeligheden er jo, at mobiltelefonen for moderne mennesker er en digital assistent. I stedet for at bandlyse den, bør virksomhederne udnytte den smart for eksempel med app’s, der understøtter arbejdsprocessen”, mener Arne Boelt.

Kilde: Hjørring Erhvervscenters nyhedsbrev

468 ad

Skriv en kommentar