Nyheder fra Hirtshals Turistbureau

Udgivet d. 5. december 2019

Referat fra Erhvervsmødet
Torsdag den 28. november havde vi besøg af udviklingskonsulent Mette Trads fra Vestkystpartnerskabet til et oplæg omkring Hirtshals-Tversted som udpeget "stærkt feriested" i Vestkystens udviklingsplan. 

Vi havde et godt møde! Med god dialog og ide-udveksling efterfølgende. Der blev bl.a. talt om synliggørelse af naturområder, guidede ture, vandsport, wayfinding mellem Hirtshals-Tversted og meget mere. Ideer, som alle spiller ind i visionen om, at Danmark skal være Europas førende outdoor-destination. 

Hirtshals Turistforening tager nu initiativ til at samle en gruppe interessenter fra Tversted og Hirtshals til den videre proces. Vi skal samle ideerne og danne overblik. Nogle ideer kan vi arbejde videre med, med det samme. Andre kræver større projektering og en længere tidshorisont. Opfølgning følger...

Mette Trads fremlagde også Vestkystens nye brandguide, som er udarbejdet af Dansk Kyst-og Naturturisme og VisitDenmark. Brandet skal først og fremmest bruges i kampagner i udlandet, men alle er velkomne til at inkorporere materialet  i eget markedsføringsmateriale. 

Status på lokalguiden Hirtshals, Tornby & Tversted: 
Vi har realiseret over halvdelen af salgsbudgettet nu, og takker for den store opbakning fra jer!
Vi skriver tekster, kigger fotos og afprøver forskellige forsider - og glæder os til at vise jer det færdige resultat. 

Gæstetilfredshedsanalyse 
På bestilling fra Turismeudvikling Hjørring har Dansk Kyst- og Naturturisme, i løbet af sommeren, gennemført en gæstetilfredshedsanalyse i Hirtshals-Tversted, og vi har bestemt fået et resultat, som vi kan være stolte af. 
Læs hele rapporten.

Den overordnede tilfredshed med Hirtshals-Tversted som feriested ligger på 4,6, som er lig med det nationale gennemsnit. Det er især naturen og atmosfæren, som bliver fremhævet - dét kan jo ikke overraske. Der er også ros til den generelle venlighed/gæstfrihed, som gæster og turister oplever i hele vores område!

Den generelle tilfredshed med overnatningsmulighederne og standarden herfor ligger på 4,6 - en smule højere end landsgennemsnittet på 4,5 - så flot gået! 

Der er selvfølgelig nogle punkter, hvor vi kan forbedre og score endnu højere og derfor vil Hirtshals Turistforening til foråret invitere til en workshop, hvor vi gennemgår analysen nøjere og får italesat, hvordan vi kan blive endnu bedre værter for vores gæster. 

Skrevet af: Hirtshals Turistbureau