Nyt værktøj kan skærme nordjyder mod arbejdsløshed

Udgivet d. 5. december 2019

Især nordjyder med ingen eller kortere videregående uddannelse er i risikozonen for at miste deres nuværende job. Samtidig er det dem, der efteruddanner sig mindst. PensionDanmark har udviklet en hjemmeside, der gør det mere overskueligt at tage de kurser, der kan være afgørende for den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet.

28.700 nordjyder styrkede sidste år deres muligheder for beskæftigelse eller højere løn ved at opkvalificere sig på AMU-kurser. Det udgør et betragteligt fald fra over 54.000 nordjyske deltagere på et eller flere kurser tilbage i 2010.

Den udvikling vil man gerne modarbejde i PensionDanmark, hvor man som administrator af en række uddannelsesfonde har udviklet et nyt efteruddannelsessite, der gør det langt mere overskueligt og motiverende at styrke sit kandidatur på arbejdsmarkedet.

”Fremtidens arbejdsmarked stiller store krav til, at især danskere med kortere uddannelse udvikler og opkvalificerer sig. Også selvom man allerede har et arbejde. Derfor glæder det os på både det enkelte medlems og virksomhedernes vegne, at den indledende interesse for vores nye site har været stor,” siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Både unge og ældre i farezonen

PensionDanmarks medlemmer kan logge ind på det nye site og få et langt bedre overblik over, hvilke af de flere tusinde kurser, der er relevante for netop dem. Det har ca. 20.000 medlemmer allerede gjort siden lanceringen i foråret 2019. På sitet kan ufaglærte blandt andet også se, hvor længe det vil tage dem at blive faglært for at øge deres jobmuligheder fremadrettet.

En analyse fra Tænketanken DEA viser, at især danskere med kortere uddannelse afholder sig fra at styrke deres muligheder gennem efteruddannelse. Men motivationen for at efteruddanne sig bør være stor uanset, om man er ny på arbejdsmarkedet eller i færd med at slide det sidste sæt arbejdssko, inden man går på pension.

Fagforbundet 3F opfordrer også til, at medlemmerne udnytter mulighederne for efteruddannelse uanset alder.

”Både ufaglærte og faglærte bliver nødt til at uddanne sig gennem arbejdslivet. PensionDanmark stiller et rigtig godt værktøj til rådighed i den forbindelse. Men det er også vigtigt, at arbejdsgiverne sætter gang i uddannelse. Mange kortuddannede har af gode grunde svært ved at vurdere, hvilken efteruddannelse, der er relevant. Det ved deres arbejdsgiver, men det kræver, at de forholder sig til det,” lyder det fra forbundssekretær i 3F, Søren Heisel.

I Dansk Byggeri er man klar over, at arbejdsgiverne også har et ansvar og en klar interesse i, at medarbejderne efteruddanner sig.

”Jeg vil opfordre både virksomheder og medarbejdere til at kigge på de virkelig mange muligheder for efteruddannelse, der er. PensionDanmarks site er godt, når virksomhederne skal planlægge efteruddannelse eksempelvis i vintermånederne, hvor der i en del af branchen er lidt bedre tid,” siger adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Opfordrer til at ’stjæle’ ideen

Rockwool Fonden står bag en analyse fra oktober 2019, der viser, at unge, ufaglærte danskere udgør en stigende andel af udsatte danskere. Samtidig udfordres de af teknologisk udvikling og øget konkurrence om de ufaglærte jobs fra ikke-vestlige indvandrere.

Behovet for opkvalificering gælder dog ikke kun de unge. Analysen fra Tænketanken DEA viser, at en 60-64-årig, der efteruddanner sig, har signifikant større muligheder for fortsat at være i beskæftigelse som 65-årig.

PensionDanmark har som ikke-kommercielt og medlemsejet arbejdsmarkedspensionsselskab ikke direkte økonomiske interesser i, at medlemmerne benytter sig af deres muligheder for at efteruddanne sig. PensionDanmark opfordrer derfor også til, at andre overtager og udnytter idéen om at tilbyde en digital løsning, hvor samkøring af data gør det nemmere for både virksomheder og den enkelte medarbejder at få tilskud til den mest relevante efteruddannelse.

______________________________________________________________________

Fakta om efteruddannelse

Prognoser fra AE Rådet viser, at der i Danmark vil mangle ca. 70.000 faglærte i 2025. Samtidig vil der være et overudbud af 110.000, der er ufaglærte eller kun har en gymnasial uddannelse, hvis der ikke sker et markant kompetenceløft.

Undersøgelser dokumenterer, at efteruddannelse er med til at sikre lavere sygefravær, øget jobsikkerhed, jobmobilitet, et længere arbejdsliv og højere løn.

Efteruddannelse og opgradering af kompetencer er afgørende både for samfundet, for virksomhederne og for den enkelte dansker. Arbejdstagere med de nødvendige kompetencer sikres en høj tilknytning til arbejdsmarkedet, og virksomhederne sikres adgang til kvalificeret arbejdskraft til gavn for dansk økonomi.

Der er over 4.000 forskellige godkendte efterefteruddannelsesmuligheder ift. kompetenceudviklingsfondene, og det kan være ganske uoverskueligt for det enkelte medlem og deres arbejdsgiver at lokalisere og få overblik over relevante efteruddannelsesmuligheder, der gives tilskud til.


Fakta om PensionDanmarks efteruddannelsessite

PensionDanmark har lanceret et unikt efteruddannelsessite på pension.dk, hvor medlemmerne får et 360-graders overblik over deres efteruddannelsesmuligheder, overblik over gennemført uddannelse og efteruddannelse samt erhvervserfaring og hjælp til at finde relevante kurser.

Sitet trækker data ind fra en række eksterne platforme. En af de helt centrale partnere i den forbindelse er STIL, ”Styrelsen for IT og Læring” under Undervisningsministeriet. Brugen af individuelle data fra disse databaser betyder, at efteruddannelsesforslag bliver udvalgt helt specifikt til det enkelte medlem, baseret på deres data og den branche, de arbejder inden for.

PensionDanmark administrerer 18 overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde, som giver medlemmerne tilskud til relevant efteruddannelse. Over 12.000 virksomheder og 230.000 medarbejdere er omfattet af de kompetenceudviklingsfonde, som PensionDanmark administrerer.

_______________________________________________________________________

Antal deltagere på AMU-kurser

Region 

2010

2018

Fald i procent

Hovedstaden

93.554

35.205

-62

Midtjylland

100.707

50.377

-50

Nordjylland

53.473

28.705

-46

Sjælland

62.411

29.290

-53

Syddanmark

110.390

52.551

-52

Total

427.149

200.714

-53

Kilde: Undervisningsministeriet