Politisk indsats nødvendig for nye strategier

Hjørring kommune – og herunder ikke mindst Hirtshals – har en fremragende strategisk beliggenhed i Nordeuropa. Dertil kommer en veludviklet trafikal infrastruktur. Alligevel fungerer transport af varer i alt for høj grad traditionelt.

Det siger Dan Andersen, der kender dette område indgående fra sit mangeårige arbejde i virksomheder på Hirtshals Havn. Han ser nye strategier på transport-området som en vigtig erhvervspolitisk opgave.

”Det er endnu ikke lykkedes at flytte ret meget gods fra landevejen over på tog og skibe, selv om faciliteterne er til stede. Her ligger en stor opgave for byrådet i Hjørring. De enkelte virksomheder kan ikke selv gøre ret meget. Det skal ske på et politisk niveau og i et samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale interessenter”, siger Dan Andersen.

På det erhvervspolitiske område ser Dan Andersen et stadigt forbedret samarbejde mellem virksomhederne og kommunen.

”I årene lige efter kommunesammenlægningen var der nogle tilfælde, hvor virksomhederne følte, at forståelsen for deres ønsker og behov ikke altid var til stede hos embedsmændene. Det har flyttet sig. Jeg oplever, at virksomhederne i overvejende grad får et samarbejdsvilligt medspil fra rådhuset til at finde løsninger i forhold til de krav og regler, som nu en gang eksisterer. Det er jeg som både politiker og erhvervsmand naturligvis godt tilfreds med”.

Et tilbagevendende emne i erhvervspolitikken er spørgsmålet om arbejdskraft. Dan Andersen oplever ikke de helt store aktuelle problemer.

”Så længe vi accepterer, at 1300 østeuropæere har job i Hjørring kommune, så er der i hvert fald ikke de store problemer omkring ufaglært arbejdskraft.

Det er straks sværere, når det kommer til faglært og højt uddannet arbejdskraft. Min holdning er, at virksomhederne må tage et voksende ansvar for, at vi får arbejdskraft med de kompetencer, som virksomhederne selv efterspørger. Og det tror jeg også, at virksomhederne i stigende grad indser og efterlever”, siger Dan Andersen.

Hirtshals Havn har af nærliggende årsager Dan Andersens særlige interesse. Han mener, at havnen i det store og dele er godt rustet som omdrejningspunkt for udvikling af erhvervslivet i Hirtshals.

”Med de nye erhvervsarealer ved Østhavnen er der plads til nye virksomheder. Der er i øvrigt også erhvervsarealer ved transportcentret. Den trafikale infrastruktur er optimal. Og omkring Vesthavnen sker en rekreativ udvikling med respekt for, at virksomhederne var der først og fortsat skal kunne trives”.

Kilde: Hjørring Erhvervscenter

468 ad

Skriv en kommentar