Region Nordjylland øger antallet af uddannelsesstillinger for læger i almen praksis

Posted on 24. oktober 2019

Med budgetforliget har forligspartierne prioriteret 33,3 mio. kr. til uddannelse af læger til speciallæger. Pengene går bl.a. til uddannelsesstillinger inden for almen praksis.

Flere uddannelsesstillinger

Region Nordjylland forventer næste år at kunne ansætte en del flere læger i uddannelsesstillinger til almen praksis, end det har været tilfældet de tidligere år. Med det netop indgåede budgetforlig for 2020, som blev indgået af alle regionsrådets partiet undtaget Det Konservative Folkeparti, er der afsat 33,3 mio. kr. til lægelig videreuddannelse, og pengene vil primært blive brugt på ekstra uddannelsesstillinger inden for almen praksis.

- Der er et stort behov for praktiserende læger, og med det netop indgåede budgetforlig er der prioriteret ekstra midler til uddannelsen af praktiserende læger.  Det er dog ikke gjort med pengene for 2020 alene. Der vil også fortsat være behov for at prioritere området, siger Mogens Ove Madsen (S), formand for Akut- og Praksisudvalget. 

I Region Nordjylland opleves generelt en positiv udvikling inden for uddannelsen af læger til almen praksis. Bl.a. opleves det, at flere opslåede introduktions- og hoveduddannelsesstillinger besættes, ligesom dimensioneringen i specialet er øget.

Derfor ansættes der flere almen medicinske uddannelseslæger, og den udvikling forventes at fortsætte. Det betyder på sigt flere speciallæger til almen praksis og en styrkelse af lægedækningen i almen praksis.

Regionsrådet 2. behandler budgetforliget på regionsrådsmødet den 29. oktober.

Yderligere oplysninger

Fakta om dimensioneringsplan

Sundhedsstyrelsen fastlægger, hvor mange læger, der skal uddannes til speciallæger inden for alle 39 specialer, herunder almen medicin. Det gøres med udgangspunkt i en flerårig Dimensioneringsplan for både introduktions- og hoveduddannelsesstillinger.  Den enkelte region kan altså ikke selv bestemme, hvor mange stillinger, der slås op, men Sundhedsstyrelsen fastsætter en ramme for det.

Region Nordjylland indgår sammen med Region Midtjylland i Videreuddannelsesregi-on Nord. Videreuddannelsesregionerne har pligt til at opslå stillinger svarende til Sundhedsstyrelsens plan.

Et hoveduddannelsesforløb i almen medicin varer som minimum 4½ år. Ud over hoveduddannelsesstillingerne opslås et større antal introduktionsstillinger, som typisk har en varighed på et ½ år.

I 2020 vil regionen opslå 42 hoveduddannelsesstillinger og 60-63 introduktionsstillinger i Almen medicin. Dette er en stigning i antal hoveduddannelsesstillinger på 40% fra 2017 til 2020.

Copyrights SkagaFM