Sådan går det i lokale virksomheder

Posted on 18. marts 2020

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Corona-krisen påvirker os alle. Personer som virksomheder. Men for virksomhedernes vedkommende med meget forskellig effekt.

ErhvervsNyt har haft kontakt med en række lokale virksomheder. Deres reaktion spænder fra dyb krisestemning over afventende skepsis til overraskende optimisme.

Cre8tek

Optimismen fandt vi hos Cre8tek, den dansk/kinesiske virksomhed, som efter en umiddelbar betragtning burde været hårdt ramt af krisen, der som bekendt ramte både først og hårdt i Kina.

Men Poul Dørup Olsen, medejer og leder af Cre8teks aktiviteter i Hjørring, er optimist på sin egen virksomheds vegne.

”Vores udviklings- og produktionsafdeling i Shenzhen har i de seneste tre uger kørt med 100 pct. kapacitet, efter at have været lukket helt ned i godt to uger. Så I Kina synes krisen at være overstået. Herhjemme mærker vi faktisk en stigende kundeinteresse. Måske fordi mange af vores kunder til belysnings- og elektronik-produkter sælger on line og derfor ikke er påvirket af nedgang i butikssalget,” siger Poul Dørup Olsen.

 
 

Hotel Phønix

Helt anderledes ser det ud hos Hotel Phønix i Hjørring. Direktør Birgitte Messmann beskriver situationen således:

”På to dage i sidste uge mistede vi omsætning for omkring en kvart million kr. på afbestillinger i marts. De efterfølgende dage væltede afbestillingerne bare ind for marts måned. Nu afbestiller gæster også ophold og fester i april og maj måned.

Alle medarbejdere er enten opsagt, hjemsendt eller på supplerende dagpenge, – en aftale der er indgået med vores arbejdsgiverorganisation Horesta og 3F, så opsigelsesvarslet er blevet suspenderet.

Vi holder åbent for overnatning uden morgenmad og med begrænset åbningstid i receptionen for at have så lidt kontakt med gæsterne som overhovedet muligt.”

Birgitte Messmann tør slet ikke spå om, hvad krisen vil koste Hotel Phønix. Det vil afhænge af varigheden. Hun roser arbejdsgiver-organisationen Horesta, som hurtigt var på banen og fik lavet aftaler med 3F samt regeringen, da det begyndte at strømme ind med annulleringer.

 
 

Nordsøen

Hos Nordsøen i Hirtshals oplyser direktør Karl Henrik Laursen, at oceanariet lukkede for gæster fra den 12. marts. Indtægtsgrundlaget er væk, men der er fortsat udgifter til pasning af dyrene.

Hovedparten af medarbejderne er sendt hjem for at arbejde hjemmefra. Dyrepassere er delt op i tre hold, der på skift passer dyrene. Der er ikke udmeldt fyringer.

”Vi er i dialog med Kulturstyrelsen for at afklare, om vi kan få økonomisk støtte fra de statslige hjælpepakker,” siger Karl Henrik Laursen.

På Nordsøens konferencedel er alle møder og konferencer aflyst de næste mange uger frem.

Medarbejderne arbejder hjemmefra. Der er ikke udmeldt fyringer. Hovedparten af lejernes medarbejdere er ligeledes sendt hjem.

 
 

Fjordbak Byg

I byggebranchen er der ikke umiddelbart krisestemning bedømt ud fra, hvad direktør Henrik Fjordbak siger om situationen i Fjordbak Byg fra Hjørring.

”Vi har ikke måttet sende medarbejdere hjem endnu. Men det er lidt stille med ordretilgangen.”

Hos Fjordbak Byg har man i fællesskab med Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning sendt en grundig orientering til alle medarbejdere om, hvordan man undgår smitte på arbejdspladserne.

Eksempelvis holdes der ikke byggemøder. Al kontakt foregår via mobiltelefon.

 
 

Expo-Net

Som repræsentant for fremstillingsvirksomheder siger direktør Lars Klinby, Expo-Net, at virksomhedens ordrebeholdning stadig er rigtig fin, men omsætningen er under samme niveau sidste år. Han forventer ordrenedgang, da ca. 80 pct. går til eksport, og Europa nu er ved at lukke ned.

En stor del af funktionærerne hos Expo-Net arbejder hjemmefra, afspadserer eller holder ferie. Ingen er fyret eller hjemsendt.

”Vi har ingen gavn af de økonomiske hjælpeforanstaltninger. Minimum 30% eller 50 medarbejdere, så her har man skudt helt forbi. Vi holder personalet løbende orienteret og har sagt, at alt er usikkert. Også vores mulighed for at holde dem beskæftiget, ” siger Lars Klinkby.

Expo-Net-direktøren undrer sig over, at virksomheden ikke kan få lavet paller til produktionen hos det kommunale NBV, hvor alle er sendt hjem.

”i det hele taget er jeg forarget over, at de kommunalt ansatte, som ikke kan arbejde hjemmefra, sendes hjem med fuld løn,” siger Lars Klinkby.

 
 

Nordjyske Jernbaner

”Det udvikler sig voldsomt for øjeblikket, og det er meget vanskeligt at gætte på, hvor vi ender,” siger direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner.

”Vores passagertal er stærkt faldende. Lige nu kører vi med 25 pct. af det normale. Samtidig er der risiko for et stigende antal syge hos os selv. Derfor har vi sammen med NT og Region Nordjylland besluttet at overgå til en reduceret køreplan fra på fredag.”

Den reducerede køreplan betyder i hovedtræk følgende:

Mandag til fredag køres som nuværende søndag med tillæg af nogle ekstra morgenafgange. Lørdag og søndag køres som nuværende søndag.

”Det er vigtigt, at vi sikrer transportmuligheder for den del af samfundet, der fortsat holder de nødvendige hjul kørende, og for det sundhedspersonale, der bliver helt afgørende i den kommende tid,” siger Peter Hvilshøj.

Copyrights SkagaFM