Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune

Udgivet på 20. marts 2018

Der er meget at tage fat på, når det kommer til at fremme sundheden blandt borgerne i Hjørring Kommune. Både når det gælder børn og voksne.
Borgerne i Hjørring Kommune er blevet dårligere til at dyrke motion, og flere er blevet svært overvægtige. Det viser netop offentliggjorte resultater fra den store sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det – 2017”, som er gennemført af Hjørring Kommune i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Sundhedsstyrelsen.

I 2010 var 15,7% af Hjørring Kommunes borgere svært overvægtige, mens 20% af borgerne var svært overvægtige i 2017. Samtidig var mere end hver femte af kommunens borgere fysisk inaktiv i fritiden i 2017.

”Når vi ved at motion og fysisk aktivitet er vigtigt for sundheden, så er det bekymrende, at vi på alle parametre oplever, at borgerne i Hjørring Kommune bliver mere og mere inaktive”, udtaler formand for kommunens Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg Per Møller. ”Det er noget, vi kan gøre noget ved – både hver især - men også i fællesskab. Det vil derfor være et område, som jeg vil sætte fokus på, så vi, næste gange vi måler sundhedstilstanden, kan være den kommune med de mest fysisk aktive borgere”, fortæller han.

Undersøgelsen giver dog også noget at glæde sig over. På den positive side viser resultaterne, at antallet af storrygere er faldet markant. I 2010 var det 12,2% af kommunens borgere på 16 år og derover, der dagligt røg mere end 15 cigaretter. I 2017 var andelen af storrygere i kommunen faldet til 7,9%.

”Vi har over de sidste år intensiveret vores arbejde med at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop, og vi har set en markant stigning i antallet af henvisninger til kommunens rygestoptilbud”, fortæller Per Møller og fortsætter: ”Derfor er jeg rigtig glad for at se, at vores indsats på dette område også afspejler sig i undersøgelsens resultater.”

Ny børnesundhedsprofil giver unikt indblik i børn og unges sundhed

I sammenhæng med sundhedsprofilundersøgelsen har Hjørring Kommune, sammen med de øvrige nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som de første også gennemført en børnesundhedsprofilundersøgelse, hvor et udsnit af Side 2

børn og unge helt ned til børnehavealderen og deres forældre er blevet spurgt til børnenes sundhed.

Resultaterne her viser bl.a. at langt størstedelen af Hjørring Kommunes børn og unge har det godt derhjemme og i skolen. Der er dog en lille andel, der ikke har det godt, og derfor skal der fortsat være fokus på at arbejde med trivsel.

”Det er glædeligt, at langt størstedelen af børn og unge i Hjørring Kommune trives i hjemmet og i skolen. Der er dog en gruppe børn og unge, som desværre ikke oplever det samme gode hverdagsliv, og dem skal vi fremadrettet forsøge at hjælpe. Vi politikere skal sammen med personale og forældre have et større fokus på børn og unges mentale sundhed”, udtaler formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Mai-Britt Beith.

Undersøgelsen viser endvidere, at mere end 8 ud af 10 unge i 5. og 8. klasse dyrker sport i fritiden eller er aktive i en forening mindst én gang om ugen. Dog viser det sig, at hver fjerde i 8. klasse synes, at de tit eller altid har for meget at se til.
73% af børnehavebørnene spiser frugt hver dag, mens det kun gælder 27% af 8. klasseseleverne. Det samme mønster gør sig gældende for grøntsager – jo ældre børnene bliver, des færre spiser grøntsager hver dag.

”Den fysiske sundhed er en afgørende faktor i forhold til børn og unges trivsel, og jeg er derfor glad for at se, at langt størstedelen er aktive i deres fritid, og at de yngste spiser sundt”, udtaler Mai-Britt Beith og fortsætter: ”De ældste af folkeskolens elever ser ikke ud til at få dækket deres daglige behov for frugt og grønt, og man kan håbe, at en undersøgelse, som den her, kan være med til at sætte fokus på de unge menneskers valg i forhold til deres kost”.

Læs mere om de to undersøgelsers resultater for Hjørring Kommune på kommunens hjemmeside.
https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hvordan-har-du-det-2017/

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.