Sjældne sommerfugles levesteder fik en hjælpende hånd

Store og små blandt ansatte på Nordsøen og deres familier gjorde torsdag aften en indsats for at hjælpe de trængte dagsommerfugle.

Efter en kort introduktion til sommerfuglene og deres levevis var opgaven at fjerne gyvel- og rosenbuske samt vissent græs, så sommerfuglenes favoritplanter får en chance for at komme i blomst.

Med river, ørnenæb og beskærersakse, gik de omkring 20 deltagere i gang med at klippe, rive og skære i vegetationen i området omkring Nordsøen Forskerpark. Dette område er levested for nogle af landsdelens sjældnere arter. Den sjældneste er Sortbrun blåfugl, der i hele verden kun findes langs kysten mellem Tornby og Skiveren. En anden er Okkergul pletvinge, hvis larver allerede er fundet i pænt tal i området. Begge arters levesteder er truet af tilgroning med højt græs og buske. Sortbrun blåfugls larver lever udelukkende af at spise blodrød storkenæb og okkergul pletvinges larver foretrækker vejbred, så det var disse to planters voksesteder, der blev taget hånd om.

Efter et par timers indsats var der velfortjent grillmad og hyggeligt samvær.

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.