Socialdemokratiet i nyt naturudspil: Mere natur til alle

Udgivet d. 15. maj 2019


En mangfoldig natur. Et rigt dyreliv. Det har en værdi i sig selv. Verden bliver simpelthen et fattigere sted, når arter forsvinder. Samtidig er oplevelser i det fri en kilde til livskvalitet for rigtig mange mennesker.

Vi har været dygtige til at udvikle vores bysamfund og infrastruktur i Danmark. Det binder landet tættere sammen – og det er godt. Men det betyder også, at vi i høj grad mangler store, sammenhængende og vilde naturarealer, så arter kan sprede sig. Vi mangler urørt skov. Områder hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag.

Socialdemokratiet ønsker, at alle danskere skal have adgang til naturen. Og lige muligheder for at bruge den. Uanset om man bor i byen eller på landet, er ung eller gammel. Naturen er et fælles gode. Den danner rammen for mange af de fællesskaber, der binder os sammen. Det gælder spejderne, lystfiskerne, orienteringsløbere og vandrelavene. Og det gælder for børnehaverne, skoler, familier og pensionister. Oplevelser i naturen er også med til at give os en forståelse af vores natur og miljø. Hvis vi holder af naturen og bruger naturen, så passer vi også bedre på den.

Derfor skal naturen være tilgængelig for alle. Det har været en værdi for Socialdemokratiet lige siden Thorvald Stauning i 1937 fik indført, at danske strande skulle være frie og tilgængelige uden byggeri. Desværre er der masser af eksempler på, at offentlige markveje bliver nedlagt, eller at der bliver sat skilte op med ”Adgang forbudt” i skove og langs strandene.

Vi vil sikre, at der fortsat er fri og lige adgang til vores fælles natur. Og vi har en vision om at udvikle et nationalt net af stier og ruter, som vil gøre det lettere for danskerne at bruge naturen. Vi vil give naturen tilbage til danskerne.

Socialdemokratiet foreslår:

  • 15 vilde naturparker. Vi vil etablere 15 nye vilde naturparker på statens og kommunernes arealer. Det vil give den sammenhængende og vilde natur et massivt løft. Samtidig vil naturparkerne understøtte naturturismen og friluftslivet i Danmark. De vilde naturparker vil være naturreservater med store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke er beboelse, hvor træer og andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes, og hvor der kan udsættes forskellige større planteædere som naturforvaltere.
  • 75.000 hektar urørt skov. En rig og mangfoldig natur giver spændende naturoplevelser. Men desværre er vores mangfoldige natur under pres. Mange plante- og dyrearter er i fare for at forsvinde. Derfor skal vi styrke vores natur ved at få flere sammenhængende og vilde naturområder. Vi vil have 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Det er en seksdobling i forhold til i dag.
  • Mere natur tæt på byerne. Vi vil etablere mere bynær skovrejsning, så der kommer mere natur tæt på, hvor mange danskere bor. Mere bynær skov vil øge livskvaliteten for de danskerne, der bor i byerne samtidig med, at det gavner vores drikkevand.
  • Nationalt net af stier og ruter. I dag er der mange lokale stier og en del regionale ruter, der gør naturen tilgængelig for os. Men hvis flere skal have glæde af naturen, skal de bindes sammen på tværs af kommunegrænser i et nationalt netværk og formidles på en let tilgængelig måde. En række lande har allerede taget initiativ til at etablere en national infrastruktur for vandring, cykling og ridning. Schweiz har et stærkt eksempel på en sammenhængende rekreativ infrastruktur bestående af nationale, regionale og lokale ruter samlet på en digital platform. Et nationalt net af stier og ruter i Danmark skal være med til at udbrede kendskabet til vores natur. Samtidig vil det styrke naturturismen og friluftslivet i Danmark. Dansk kyst- og naturturisme har en årlig omsætning på 52 milliarder kroner, hvoraf 20,3 milliarder kommer fra udenlandske turister. Et nationalt net af stier og ruter skal forankres i staten men laves i samarbejde med kommunerne, og andre relevante aktører som fx VisitDenmark og Friluftsrådet.
  • Bedre adgangsforhold. Naturen skal være for alle. Derfor er det problematisk, når naturen spærres af for offentligheden. Det er der desværre masser af eksempler på. Eksempelvis har man i Nordsjælland oplevet, at grundejere forsøger at inddrage stranden. I nærheden af Esbjerg har en grundejer forsøgt at nedlægge en sti, som blev brugt af børn til og fra skole. Vi vil gennemgå reglerne for at se, om der er mulighed for at gøre naturen mere tilgængelig fx ved at stramme reglerne for, hvornår markveje og naturstier kan nedlægges.

Skriv en kommentar