Spar Nord tjener 224 millioner i tredje kvartal

Spar Nords netop offentliggjorte regnskab viser et resultat efter skat for tredje kvartal af 2017 på 223,8 millioner kroner.

De første 9 måneder af 2017 viser et resultat før skat på 1.017 millioner kroner mod 843 millioner kroner i 1.-3. kvartal 2016. Resultatet efter skat er på 799 millioner kroner mod 690 millioner kroner i samme periode i 2016. Det svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent.

Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby er tilfreds med resultatet.

- Samlet set er resultatet tilfredsstillende for os. Det går godt i dansk økonomi, og det betyder større investeringslyst og stigende efterspørgsel efter finansiering i form af banklån og realkredit. Både privat- og erhvervskunder er kendetegnet ved sunde økonomier i en grad, så vi nu forventer, at nedskrivningerne for året som helhed vil lyde på et rundt nul, siger Lasse Nyby.

Han tilføjer, at det gode resultat for årets første 9 måneder også skal ses i lyset af, at banken endnu ikke er færdig med at implementere den strategi, der blev vedtaget sent i 2016 - "Den personlige bank i en digital verden" - hvilket blandt andet kan ses i driftsomkostningerne, der er øget med 10 procent.

- Vores omkostningsudvikling bærer præg af, at vi stadig er i den fase, hvor der som led i strategien investeres i vigtige tiltag, blandt andet på IT-området, som skal give gevinster på længere sigt - både for banken og kunderne, siger Lasse Nyby.

Nettorenteindtægter fortsat under pres
Basisindtægterne blev på 2.377 millioner kroner, hvilket er på niveau med samme periode i 2016. Nettogebyrindtægterne er 59 millioner kroner højere, svarende til en stigning på 8 procent. Fremgangen har baggrund i en fortsat fremgang i realkreditformidling samt pæn vækst i nettogebyrindtægter på forsikring og betalingsformidling.

Nettorenteindtægterne blev på 1.173 millioner kroner - en nedgang på 53 millioner i forhold til samme periode sidste år på trods af, at bank- og leasingudlån er vokset med 4 procent siden nytår.

Men i negativ retning trækker den udfordring, som alle banker må kæmpe med - stigende konkurrence i et lavrentemiljø, der sætter rentemarginalen under et vedvarende pres. Rentemarginalen er faldet med 30 basispoint siden nytår.

Stærkt image og høj kundetilfredshed
I forbindelse med regnskabsoffentliggørelsen hæfter Lasse Nyby sig også ved, at Spar Nord i den seneste tids målinger af bankernes image og kundernes tilfredshed generelt har opnået attraktive placeringer, og at det er helt i tråd med bankens strategi:

- Vi ligger højt i de forskellige målinger, der i årets løb er lavet vedrørende bankernes image og ikke mindst kundetilfredshed. Det tyder på, at vi er lykkedes med det, som er kerneværdien for Spar Nord - nemlig at sætte kunden i centrum med personlig rådgivning og service af høj kvalitet. Og netop den gode personlige service er noget, som vi sætter endnu mere fokus på med vores nye strategi - herunder nyindretningen af vores lokale banker rundt omkring i landet, lyder det afsluttende fra Lasse Nyby.

468 ad

Skriv en kommentar