Syv mennesker reddet fra døden og 26 nødstedte hjulpet i 54 redningsaktioner.

Posted on 2. marts 2021

Det er den gode indsats, som redningsstationerne i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør og deres medarbejdere tilsammen kan se tilbage på for året 2020. Det viser tallene for 2020, som netop er blevet gjort op. De viser også, at redningsstationen i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør tilsammen hjalp 26 nødstedte, udførte 54 redningsaktioner og gav assistance til skibe og fartøjer i 17 tilfælde i 2020.

“24 timer i døgnet, 365 dage om året står personalet i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør klar til at rykke ud på havet, når mennesker er i nød og skal hjælpes. Havet kan være en farlig arbejdsplads eller fritidsbeskæftigelse, og derfor er det vigtigt, at vi er klar til at rykke ud, når der er menneskeliv i fare. Det var redningsmændene i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør, og det er jeg meget stolt over,” siger Tim Lillelund, der er orlogskaptajn og chef for Kystredningstjenesten i Danmark.

Syv mennesker fik i 2020 en hjælp fra redningsstationerne i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør, der gør, at de i dag stadig er i live.

“Men det er også vigtigt at fremhæve alle de gange, vi er på havet for at hjælpe, også hvor der ikke var akut livsfare. For den hjælp, vi giver inden, gør jo netop ofte, at man ikke kommer i en livsfarlig situation,” tilføjer han.

Han henviser til alle de tilfælde – ud over de syv deciderede livreddende aktioner – hvor redningsstationerne i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør har hjulpet nødstedte – opgaver som ofte kan have forebygget livsfare.

Ud over de syv mennesker, som har fået reddet deres liv, har redningsstationen i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør nemlig også hjulpet 26 nødstedte –  dvs. personer, som har befundet sig i en farlig, men endnu ikke livstruende situation.

Dertil kommer de såkaldte assistanceopgaver. Det er situationer, hvor redningsstationerne hjælper fartøjer på havet, når der ikke direkte er fare for liv og førlighed. Det kan være hjælp til fartøjer, der ikke kan komme i land ved egen kraft, men som ikke befinder sig i en faretruende situation. Det er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning. Redningsstationen i Hirtshals, Hanstholm og Nørre Vorupør udførte 17 assistanceopgaver i 2020.

Der gik i gennemsnit 8 minutter og 42 sekunder på landsplan fra mandskabet var alarmeret til første enhed var på vandet.

I Nordjylland ligger der også en række andre redningsstationer – Skagen, Thorup Strand, Agger, Thyborøn, Sæby, Østerby. De har også hjulpet mennesker på havet i 2020. Se vedlagte årsstatistik, hvor tallene for hver enkelt redningsstation fremgår.

Der er 21 redningsstationer i Danmark og ca. 250 redningsmænd m/k i Kystredningstjenesten, hvoraf de fleste er frivillige og på tilkald.

FAKTABOKS

Tal fra redningsstationernes årsstatistik for 2020

11 reddede liv.

190 nødstedte hjulpet.

293 redningsaktioner.

188 assistancer til søs.

Antal redningsstationer i Danmark: 21

Antal redningsmænd m/k i Kystredningstjenesten: ca. 250 (de fleste er frivillige og på tilkald).

Forklaringer til tallene:

Reddede liv: Det er mennesker, som har været i umiddelbar livsfare på tidspunktet for redningen. Dvs. et reddet liv betyder, at redningsindsatsen direkte har reddet personens liv – havde redningsstationen ikke lavet redningsaktionen, var personen sandsynligvis omkommet.

Nødstedte: betyder, at personen har befundet sig i en farlig, men endnu ikke livstruende situation..

Redningsaktioner: Tallet for redningsaktioner er højere end summen af reddede liv og nødstedte, fordi ikke alle redningsaktioner redder liv eller undsætter nødstedte, eller fordi flere stationer eller redningsfartøjer samarbejder om samme livreddende indsats eller nødstedte.

Assistancer til søs: Det er aktioner, hvor der ikke er fare for menneskers liv eller førlighed. Assistancer til søs er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning.

Copyrights SkagaFM