Tag plads ved bordet sammen med os – og udvikl din kommune!

Udgivet d. 14. maj 2019

Fra i dag og fire uger frem har alle mulighed for at komme med i to arbejdsgrupper sammen med politikere fra Udvalget for strategisk by- og landsdistriktsudvikling.

- Det er både vigtigt og afgørende, at vi som politikere ikke blot lytter, men også tager snakken og dialogen med borgerne. Vi glæder os til at sætte os ved bordet sammen med dem. Det bliver en ny og spændende måde at arbejde på, siger Tim Jensen (S), udvalgsformand for Strategisk by- og landdistriktsudvikling.

De to arbejdsgrupper har hver sit emne og dermed fokus. Den ene, ”Boligliv”, skal arbejde med hvilke boliger vi i fremtiden skal bo i, og de forskellige måder vi vil bo på. I den gruppe får seks borgere mulighed for at være med.
I den anden gruppe, ”Kystliv”, er der fokus på kommunens kyststrækning, hvordan den skal udvikle sig og samtidig tage hensyn til kystbyernes forskelligheder. Der er plads til fire borgere i den gruppe.

I hver gruppe er der fire politikere fra Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling. Det er politikernes ønske at invitere borgerne tættere på demokratiet og dermed også den demokratiske proces.

- Det vil helt sikkert gøre en stor forskel og give plads til andre input, tanker og idéer, der giver gode løsninger, der holder, siger udvalgsformand Tim Jensen (S).

Alle borgere har mulighed for at tilmelde sig og ansøge om at være med ved at gå ind på hjemmesiden www.hjoerring.dk/kystbolig. Tilmeldingsfristen er d. 11. juni.

Det er Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling, der står for udvælgelsen af borgere blandt de, der har søgt, og alle får besked senest d. 28. juni.

Der bliver ca. 7-8 møder over det kommende år, og det første møde i hver gruppe er d. 27. august.

Skriv en kommentar