Til middag for klimaet – borgere, erhvervsliv og politikere går til fælles kamp for klimaet

Posted on 14. juli 2021

Hjørring Kommune har netop lanceret en storstilet ny klimaindsats. Overskriften er adfærdsændringer, og målet med indsatsen er, at lægge kimen til et mere klimavenligt forbrug hos borgerne og virksomhederne i Hjørring Kommune. Både når beslutningen om, hvor den næste rejse skal gå hen, eller hvad der skal være på menuen til næste dags aftensmad, skal tages

Politikere fra Hjørring byråd til klimamiddag hos Lønstrup-familie

Indsatsen har fået navnet “Drejebog for Hjørring”. Drejebogen er langt fra “bare” en opgave for kommunens folk, men en indsats, hvor hele kommunen får mulighed for at være med og bidrage – og hvor både borgere, erhvervsliv og politikere engageres.

– Hjørring Kommune ønsker at tage et større klimaansvar og bidrage til, at vi når Paris-aftalens mål. Og det er noget, vi alle sammen skal være med til, hvis vi skal lykkes. Derfor skal både borgere, erhvervsliv og politikere skrive Drejebog for Hjørring sammen, siger Lotte Vang, Chef for grøn omstilling fra Hjørring Kommune.

Det første skridt i Hjørring Kommunes nye klimaindsats er en række middagssamtaler, hvor byrådspolitikkere og familier taler sammen om klimaet- om det helt nære og det store inden for klimaområdet. Noget af det, der blandt andet vil blive drøftet over middagsbordet er, hvad familierne synes er vigtigt, at kommunen gør, og hvad de selv tænker, de kan gøre for at give klimaet en hjælpende hånd.

I juni måned har der været tre middagssamtaler. Det er der kommet gode ideer og ny viden ud af. Der er plads til flere samtaler i august og september måned. Så har du og din familie lyst til at bidrage til ’Drejebog for Hjørring’, hører vi meget gerne fra jer.

Brug for et mere klimavenligt forbrug

Hjørring Kommune har i sin klimaindsats valgt at sætte særligt fokus på adfærd – og omstillingen til et mere klimavenligt forbrug og levevis. Netop adfærd er nemlig en absolut hjørnesten i klimaomstillingen. Forskning peger på, at omkring 72 procent af den globale CO2-udledning kan spores tilbage til hjemmet. Og vores gennemsnitlige klimaaftryk skal helt ned på 2-2,5 ton inden 2030 og helt ned på 0,7 ton inden 2050 – hvis vi vel og mærke skal holde os inden for Parisaftalens målsætning. Vi danskere udleder i gennemsnit 17 ton CO2 om året, så vi står altså overfor noget af en reduktionsopgave de kommende år.

– Det er en vigtig pionerindsats Hjørring Kommune har påtaget sig, nemlig at demonstrere hvordan borgere, virksomheder og politikere kan spille tæt sammen om at udvikle en bæredygtig levevis. Det samspil har ingen andre afprøvet i praksis. Derfor vil der såvel nationalt som internationalt være stor opmærksomhed omkring projektet. Det handler om at skabe en fælles motiverende fortælling om alle fordele ved en markant og hurtig omlægning af vort forbrug. Kravene synes voldsomme, men “Drejebog for Hjørring” skulle gerne vise, hvor langt vi kan nå hvor hurtigt, når det sker som en fælles bevægelse, siger Erik Rasmussen, stifter af den grønne tænketank, Sustainia, som er partner på projektet.

Han peger på, at klimavenligt forbrug ikke nødvendigvis behøver at betyde afkald og afsavn. Der er brug for, at vi finder formlen for det gode klimaliv sammen.

Byrødderne vil være klimakloge

Fra byrådets side ser man meget frem til middagsaftalen med borgerne. Per Hyldig fra Dansk Folkeparti og Jørgen Bing fra SF har deltaget i en af de første familiesamtaler.

– Klimamiddagen er en god måde at få viden om hvad borgerne i Hjørring Kommune faktisk tænker omkring klimadagsorden, og det giver os god inspiration til hvordan vi sammen i Hjørring Kommune skal bidrage til at løse klimadagsordnen, fortæller Jørgen Bing om samtalen.

– Selvom Jørgen (SF) og jeg er modsætninger rent politisk, så tænker jeg faktisk ikke, at vi er ret forskellige, når det kommer til klimaområdet. Der er rigtig meget, vi er enige om, fortsætter Per Hyldig. Udover middagssamtalerne, vil der blive arrangeret en lang række virksomhedsmøder, hvor erhvervsfolk fra kommunen får mulighed for dialog med byrådspolitikkerne og komme med deres besyv i forhold til klimaet, klimaomstilling og forbrug

Copyrights SkagaFM