Valg af eksterne repræsentanter til skolebestyrelserne i Hjørring Kommune

Folkeskolerne i Hjørring Kommune inviterer repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger med i skolebestyrelserne. Har du lyst til at være med?

Som repræsentant i en skolebestyrelse kan du være med til at åbne skolen mod det lokale samfund, så nye idéer og samarbejder kan opstå og give et bredere perspektiv på arbejdet i skolebestyrelsen.

I folkeskolerne i Hjørring Kommune er elevernes læring og trivsel i centrum. Som repræsentant for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller foreninger kan du være med til at styrke, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med kultur-, forenings- og erhvervslivet, og de muligheder, som det rummer.

Skolebestyrelsens opgave er at bidrage til, at skoledagen er spændende, og at eleverne bliver så dygtige som muligt. Skolebestyrelsen udarbejder principper, godkender budgetter, fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen m.m.

Skolebestyrelsen sammensættes på baggrund af antallet af undervisningssteder på den enkelte skole. Skolebestyrelsen består af 7-8 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2-5 elevrepræsentanter og op til 2 eksterne repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Som ekstern repræsentant er du valgt for perioden frem til juli 2019. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Sådan gør du
Har du lyst til at være med i skolebestyrelsen, skal du stille op til valgmøde på dit lokale undervisningssted. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte skoledistriktslederen. Du kan også læse mere om skolebestyrelsens arbejde og sammensætning på: www.hjoerring.dk/skolebestyrelse

Datoer for valgmøder

Hjørring Nordvestskole, Lundergård Undervisningssted, Nordens Allé 15, 9800 Hjørring. Skoledistriktsleder Michael Harritslev, tlf. 41 22 38 71
Onsdag den 26. september 2018 kl. 18.30.

Hjørring Skolen, Hjørring UngdomsCenter, Norgesvej 6, 9800 Hjørring. Skoledistriktsleder Anni Stilling, tlf. 41 22 40 01 Tirsdag den 18. september 2018 kl. 17.00.

Hjørring Sydøstskole, Muldbjerg Undervisningssted, Skolevangen 44, 9800 Hjørring
Skoledistriktsleder Mads Albertsen, tlf. 41 22 41 71 Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.00

Sindal Skolecenter, Sindal Undervisningssted, Islandsgade 21, 9870 Sindal
Skoledistriktsleder Lars Brøndum Leed, tlf. 41 22 41 01 Tirsdag den 18. september 2018 kl. 17.30.

Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs. Skoledistriktsleder Michael Slot Pihl, tlf. 41 22 38 51 Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00.

Vrå Skole, Vrå Undervisningssted, Skolegade 6, 9760 Vrå. Skoledistriktsleder Michael Slot Pihl, tlf. 41 22 38 51 Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.00.

Der afholdes ikke valgmøde på SkoleCenter Hirtshals, idet der allerede er blevet udpeget én repræsentant til skolebestyrelsen for SkoleCenter Hirtshals for perioden frem til juli 2019.

468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.