Vi skal strække os vidt for erhvervslivet

”Hjørring Kommunes opgave i forhold til erhvervslivet er at rydde hindringer i vejen for at skabe vækst”.

Det er holdningen hos Per Folden Hyldig, og den vil han gerne bære med sig ind i en mulig ny periode som byrådsmedlem for Dansk Folkeparti efter valget den 21. november.

Per Folden Hyldig nævner Danish Salmon i Hirtshals som et positivt eksempel på, hvordan byrådet bør forholde sig. Den nyskabende landbaserede lakseopdræt-virksomhed fik tilladelse til udledning af en større mængde kvælstof i havet.

”Det var måske nok på kanten af, hvad nogle vil finde rimeligt. Men jeg synes bestemt, det er i orden, at vi går til grænsen, når der er tale om en virksomhed med et meget stort udviklingspotentiale”, siger Per Folden Hyldig.

I disse år med god gang i virksomhederne er arbejdskraft-spørgsmålet aktuelt. Flaskehals-problemer nævnes stadig oftere.

”Men vi har dog stadig omkring 1300 ledige i Hjørring kommune samtidig med, at vi har et tilsvarende antal østeuropæere i arbejde. Så vi har en opgave med at flytte flere danskere fra passiv forsørgelse og ud i et aktivt arbejdsliv til gavn for dem selv og for den kommunale økonomi”, siger Per Folden Hyldig.

På sigt er løsningen på arbejdskraft-problemet efter Per Folden Hyldigs mening, at en større del af de unge efter folkeskolen sluses ind på de uddannelser, som arbejdsmarkedet efterspørger. Men hvilke uddannelser er det? Per Folden Hyldig kunne godt tænke sig, at virksomhederne blev spurgt om, hvordan de forestiller sig deres udvikling i de næste 10 år. Det ville give en rettesnor for, hvilke uddannelser der specielt bør lægges vægt på.

En vigtig opgave for Hjørring Kommune er et sørge for den infrastruktur, som erhvervslivet efterspørger.

”Vi bør strække os langt for at imødekomme behovet for erhvervsgrunde og veje. Men der skal være et element af godt købmandskab i hvert enkelt tilfælde. Vi skal sikre os, at de kommunale investeringer i infrastruktur er en gevinst for både virksomheder og kommunen som helhed”, siger Per Folden Hyldig.

468 ad

Skriv en kommentar