Vi skal vise omsorg for dem, der skaber vækst

KristenDemokraterne har mennesket i centrum. Derfor tænker KristenDemokraternes spidskandidat i Hjørring kommune, Britta Eckhardt, også først og fremmest på den personlige kontakt mellem mennesker i erhvervslivet og i kommunen, når hun skal fortælle om sin holdning til erhvervspolitik.

”Et blomstrende erhvervsliv – det vil vi jo alle sammen gerne have. Spørgsmålet er, hvordan vi får det til at blomstre. Det er selvfølgelig i første række op til virksomhederne selv. Men kommunen kan hjælpe. Først og fremmest med opbakning i både ord og gerning”, siger Britta Eckhardt.

Hun tænker primært på dem, der sætter ting i gang. Iværksættere og folk, der skaber vækst i eksisterende virksomheder.

”Der skal være en tæt kontakt mellem det offentlige og dem, der skaber noget nyt. Der skal være en person, der vejleder og støtter, således at regler og krav ikke bliver en hindring for at sætte noget i gang. Man kan sige det sådan, at kommunen skal vise omsorg for dem, der skaber vækst”, siger Britta Eckhardt.

Som parti arbejder KristenDemokraterne med et erhvervspolitisk program, der blandt andet omfatter tanker om en Mentor-ordning.

”Det handler om, at virksomhederne tilbydes, at der tilknyttes en mentor – en erfaren erhvervsmand, der gennem periodiske besøg på virksomheden kan fungere som sparringpartner for virksomhedens ledelse”, forklarer Britta Eckhardt.

At få så mange som muligt ud på arbejdsmarkedet er en hjertesag for Britta Eckhardt.

”Det bør være et fælles ansvar for kommunen og virksomhederne at skabe plads til dem, der ikke uden videre kan gå ind i et job. Danske som udlændinge. Det er min opfattelse, at mange virksomheder gør en flot indsats for at hjælpe ”skæve” personer i gang. Men jo flere, jo bedre. Det er ikke blot et spørgsmål om at vise omsorg for dem, der har svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt for at modvirke den truende mangel på arbejdskraft”, siger Britta Eckhardt.

Kilde: Hjørring Erhvervscenter

468 ad

Skriv en kommentar