Vildt samarbejde skaber ny, grøn oase

Posted on 29. juni 2021

Til glæde for sygemeldte borgere, besøgende og egne medarbejdere

12 virksomheder på Farøvej i udkanten af Hjørring har travlt. Ikke kun med at skabe fremgang og vækst på bundlinjen, men også med at skabe nye, grønne rum med fokus på biodiversitet. Rammen er Hjørring Vandselskabs regnvandsbassin, men indholdet er en lokal, grøn idé, input fra Hjørring Kommunes biologer og nu stisystemer, vilde blomster samt et væld af insekter.

Initiativtageren til den vilde, grønne oase på Farøvej hedder Viggo Krath. Han er direktør for Jysk Firmatøj ApS og formand for Grundejerforeningen Hjørring Erhvervspark, der består af 12 virksomheder. Sammen med medlemmerne besluttede han sig for at henvende sig til Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S, der henholdsvis ejer jorden omkring og står for driften af regnvandsbassinet overfor Jysk Firmatøj. Viggo Krath ville gerne have tilladelse til at rense bassinet op og skabe et område, hvor naturen kunne råde. Snart opstod et samarbejde mellem grundejerforeningen, vandselskabet og kommunen om at skabe liv i og rundt om bassinet samt give medarbejdere og besøgende i området et pause- og mødested.

Viggo Krath: direktør for Jysk Firmatøj ApS og formand for Grundejerforeningen Hjørring Erhvervspark på Farøvej i Hjørring
  • Min søn, Søren Krath, er biolog, og det var faktisk ham, der gav mig idéen. Jeg havde set serien ”Giv os naturen tilbage”, og da vi hører hjemme i Naturkommunen, var det oplagt at bruge regnvandsbassinet og arealerne omkring det til at skabe et vild med vilje-område for insekter, planter og mennesker. Jeg ved, mine medarbejdere ser frem til at bruge områdets bænke i pauserne og stisystemet til at gå ture, fortæller Viggo Krath.

Viggo Krath forelagde idéen for grundejerforeningen på Farøvej i Hjørrings industrikvarter. Frem for at bruge op mod 15.000 om året til at klippe græs og vedligeholde de grønne områder, kunne pengene i stedet gå til at oprense regnvandsbassinet og lade den vilde natur spire frem. Indtil videre har det kostet foreningen 100.000 kr. at skabe oasen, men det er penge, der er godt givet ud, mener Viggo Krath.

  • Vi får et mere spændende nærmiljø, og vi giver vores medarbejdere og andre besøgende et lille stykke vild natur. Med tiden vil pengene sparet på vedligehold betale for oprensningen og anlæggelsen af området.
Før og efter

Et travlt forår
Arbejdet med at oprense regnvandsbassinet blev færdigt i marts, og der er i år kun blevet klippet stier i, hvad der nu er høj vegetation med blomster flere steder. Hvor jorden er mest sandet, blomstrer allerede nu mange af de planter, som de andre år er blevet klippet ned før blomstringen. Nu kan de gavne insekterne og naturelskere, fortæller en glad biolog fra Hjørring Kommune, Karin Krogstrup.

  • Vi har blandt andet fundet blomstrende håret høgeurt, engbrandbæger, rødknæ, gul kløver og lancetvejbred. Insekterne er fulgt med blomster og græsser, så har man tid og lyst, foreslår vi at tage kaffen under armen og sætte sig i græsset ved bassinet og nærstudere dyre- og plantelivet. Der er blandt andet set den smukke ”blodplet”, hvis kræsne larve kun æder brandbægerplanter.

Nysgerrige besøgende og områdets medarbejdere bliver ikke de eneste gæster rundt om regnvandsbassinet. Deltagere i Hjørring Kommunes indsats Sundhed i Naturen, der hører under Jobcenteret, ligger også i området. Herfra ser koordinator Birgitte O. Madsen frem til at flytte både træning, undervisning og møder med blandt andre stresssygemeldte borgere ud.

  • Natur og ro er lige det, vores deltagere har brug for. Vi håber at kunne bruge den nærliggende nye vilde natur til både mindfulness, samtaler og motion. Da jeg hørte om Viggo Kraths planer, tog vi kontakt, for vi vil meget gerne være med til at skabe et godt område for borgere – syge som raske.

Grønt samarbejde er en vild succes
Samarbejdet mellem kommunens biologer, jobcenteret, vandselskabet og grundejerforeningen viser, at det er muligt at skabe sunde, grønne rum med plads til biodiversitet – selv midt i et industrikvarter. Viggo Krath fik idéen, men alle var med og bakkede op om projektet, og det kommer nu medarbejdere, sygemeldte, besøgende samt vilde planter og dyr til gode. Har andre grundejerforeninger mod på lignende projekter, kan de kontakte Hjørring Vandselskab eller Hjørring Kommunes Team Natur for at få råd og vejledning. De kan også finde inspiration på www.naturkommunen.dk

Copyrights SkagaFM