Kovo Park aps vinder storparceller i Højene Øst

Hjørring Kommune udbød kort efter sommerferien de første 3 af 6 storparceller i Højene Øst. Budfristen var den 7. september, og Kovo Park aps har vundet udbuddet.
Kovo Park aps udviklede Faldet ved Liljevej i Hjørring i 2009. Michael Nielsen, som er direktør i selskabet, bor stadig på Faldet og peger på, at Højene Øst er perfekt placeret i forhold til skole, institution og idrætsforeningen Skibsby-Højene. Børnene kan via det lukkede stisystem trygt og sikkert gå eller cykle i skole.
- Fra tidligere ved vi, at en tryg skolevej betyder rigtig meget for kommende købere, siger Michael Nielsen.

Højene Enge og byggegrunde

Kovo Park aps udbyder i første omgang 35 byggegrunde, og friholder samtidig et område på cirka 6000 kvm til ejerlejligheder eller andelsboliger.
- I øjeblikket undersøger vi, om der er interesse fra købere til projektet, og indtil videre sonderer vi mulighederne, fortæller medindehaver Jesper Berntson.
Byggegrundene er mellem 900 kvm og 1200 kvm, og priserne begynder ved kr. 745.000 til kr. 995.000 inkl. moms, men eksklusivt tilslutningsomkostninger til vand, spildevand, el og varme. Det bliver Ejendomsmægler Thomas Risager, som skal forestå salget, og allerede nu mærker Kovo Park aps stor interesse for området.
- Vi har haft mange navne på tavlen, men ingen klingede så rigtigt som Højene Enge. Derfor har vi bedt Hjørring Kommune om at tjekke muligheden for at bruge navnet, siger direktør Michael Nielsen.

Lokalplan og byggestart

Kovo Park aps forventer at have en lokalplan klar medio 2019. Hjørring Kommune har til den tid etableret stamvejen fra Spangkærvej ind i området, og arbejdet med Højene Fælles, som er titlen på det 50 meter brede rekreative område, med klitter og bakker, ned mod Ringvejen vil være i fuld gang.
- Der etableres desuden en stor sø til overfladevandet i området Spangkærvej/Ringvejen, supplerer Jesper Berntson.

Hvorfor byudvikle i Højene Øst?

En ny befolkningsprognose fra 2018 for Hjørring Kommune viser, at Hjørring By over en kommende 12 års periode kan forvente at vokse med ca. 1350 indbyggere. De skal have et sted at bo, lige som Hjørrings eksisterende borgere skal have mulighed for at flytte rundt i byen - til et godt og attraktivt sted.
- Derfor er der behov for en helhedsorienteret planlægning, der kan være med til at skabe attraktive
grunde og boliger i Hjørring, påpeger Tonni Hansen, byplanlægger Hjørring Kommune.

Området

- Byudviklingsområdet Højene Øst ligger i den nordøstlige del af Hjørring, umiddelbart vest for Ringvejen, og tæt ved skole, institutioner, idrætsområdet, rekreative områder, dagligvarebutikker og i en afstand på kun 2,5 km til Hjørrings bymidte. Derfor har området optimale betingelser for den fremtidige udbygning, når omgivelserne indarbejdes som aktiver i planlægningen, siger Tonni Hansen, byplanlægger Hjørring Kommune, og tilføjer, at der skabes en let tilgængelighed til byens overordnede vejnet og motorvejsforbindelse

 
468 ad

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.